reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Sonel zarobił w I kwartale 4,8 mln zł

Kwartalna marża EBIT wyniosła 18,95 proc. i była wyższa o 3,35 p.p. w ujęciu r/r. Na koncie Grupy było około 25 mln zł środków pieniężnych.

W I kwartale 2021 roku skonsolidowane zysk netto Sonela wzrósł o 4% w ujęciu r/r do 4,8 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 4,9 mln zł i był nieznacznie niższy niż rok wcześniej. Przychody przekroczyły 26 mln zł wobec 32,3 mln zł wypracowanych w I kw. 2020 roku. W minionym kwartale dobre rezultaty osiągnęła spółka indyjska. Wynik tego podmiotu to blisko 0,5 mln zł, przy sprzedaży na poziomie 1,2 mln zł. Spółka notuje wyższą sprzedaż i istotną wartość wyniku netto wobec straty (104 tys. zł za I kwartał 2020 roku). Natomiast Foxytech wygenerował słabsze wyniki. Jednak w maju spółka powiązana z Sonelem zawarła dwie znaczące umowy. Foxytech dostarczy liczniki energii elektrycznej z wbudowanym modemem LTE na potrzeby Tauron Dystrybucja. Maksymalna wartość kontraktu może sięgnąć nawet 21,5 mln zł netto. Na koniec marca tego roku Grupa dysponowała kwotą blisko 25 mln zł środków pieniężnych wobec niespełna 10 mln zł rok wcześniej. Cash flow operacyjny w I kwartale wyniósł blisko 2 mln zł. Zdaniem spółki, w perspektywie II kwartału 2021 roku oraz kolejnych okresów, najistotniejszym czynnikiem wpływającym na zachowanie się nie tylko Sonel i jego grupy kapitałowej, ale i innych przedsiębiorstw, jest konsekwencja spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią Covid-19. – Nie sposób oszacować wpływu wirusa nie tylko na poziom rozwoju gospodarek ale i na zachowania społeczne i ekonomiczne oraz zmiany mentalne w poszczególnych społecznościach. W kolejnych okresach istotny będzie zakres oddziaływania na Polskę i świat programów związanych z odbudowaniem potencjałów gospodarek światowych po pandemii, takich jak Europejski Fundusz Odbudowy, oraz ich implementacja w poszczególnych państwach – czytamy w raporcie kwartalnym Sonela. Grupa oferuje przyrządy pomiarowe dla elektroenergetyki i telekomunikacji. W ostatnim roku poszerzono ofertę o urządzenia, które pozwalają na pomiary instalacji fotowoltaicznych oraz na sprawdzanie stanu ładowarek do pojazdów elektrycznych. – Wciąż trwają prace nad rozwojem kolejnych grup produktowych oraz poszukiwaniem potencjalnych nowych zagranicznych rynków zbytu. Powodzenie tych działań zależy od zdolności wyodrębnienia takiego obszaru, który pozwoli na uzyskanie odpowiedniej skali sprzedaży, zapewniającej rentowność i sfinansowanie kosztów opracowania nowych urządzeń metrologicznych – wskazuje Sonel. W ocenie spółki do podstawowych czynników mających wpływ na wyniki można zaliczyć dobry odbiór przez rynek nowoczesnych mierników małych rezystancji – MMR-6500 i MMR-6700. Mierniki te wykorzystywane są do bezpiecznych pomiarów wyłączników (wysokiego, średniego i niskiego napięcia), odłączników oraz innych obiektów obustronnie uziemionych oraz uzwojeń transformatorów. Wśród innych czynników wymieniono m. in. dalszy rozwój eksportu, rozwój sprzedaży liczników energii elektrycznej w podmiocie Foxytech czy utrzymanie i rozwój sprzedaży w podmiocie indyjskim oraz generowanie dodatnich wyników. Źródło: akcjonariat.pl
March 29 2023 21:41 V20.13.15-1
reklama
reklama