reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Ponad 740 mln PLN w KPO na mobilność bezzałogową

Beneficjentami projektów z Krajowego Planu Odbudowy wartych 164 mln EUR są przedsiębiorcy, producenci BSP, operatorzy i piloci bezzałogowych statków powietrznych, służby porządku publicznego, samorządy, służba zdrowia, instytucje badawcze i naukowe.

– Po zatwierdzeniu przez Senat i Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy Polska przeznaczy 740 mln PLN na rozwój bezzałogowej mobilności. 10 priorytetowych projektów wpisanych do KPO do realizacji przez kolejne 5 lat pozwoli Polsce to pozwoli utrzymać pozycję lidera w implementacji środowiska U-Space – informuje wiceminister infrastruktury Marcin Horała.
Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że wartość polskiego rynku dronów cywilnych w ciągu najbliższych 5 lat będzie na poziomie 3,26 mld PLN, a wartość wpływu integracji dronów do gospodarki w tym samym czasie sięgnie 576 mld PLN.
W ramach Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy, ma powstać infrastruktura do zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych (dronów), rozbudowa i wyposażenie centrów kompetencji, w tym specjalistycznych ośrodków szkoleniowych, centrów monitorowania, wsparcie wdrożeń i użytkowników końcowych. Zgłoszone projekty podzielone zostały na 4 kluczowe grupy:
  • inwestycje fundamentalne dla środowiska U-space – wspierające rozwój zaawansowanych lotów BSP na masową skalę,
  • inwestycje pro-rozwojowe – budowa Parku Technologicznego dla Dronów
  • projekty stymulujące rynek, w tym pilotaże,
  • praktyczną implementację na rzecz służb porządku publicznego.
Większość budżetu – ponad pół miliarda – może trafić do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która już dzisiaj wdraża system PansaUTM, bazujący na cyfrowej koordynacji lotów BSP oraz cyfrowym zarządzaniu wnioskami i zezwoleniami na takie loty. – Jednym z głównych celów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie bezzałogowych statków powietrznych są działania wspierające tworzenie w Polsce przyjaznego środowiska dla dalszego rozwoju rynku usług BSP, czyli realizacja koncepcji U-space, zakładającej bezpieczną i efektywną integrację lotnictwa załogowego i bezzałogowego – informuje minister Horała i dodaje, że w ramach KPO PAŻP miałby realizować kluczowe projekty: stworzenie infrastruktury w ramach Parku Technologicznego Dronów oraz zbudowanie Centrum Monitorowania i Dowodzenia służb porządku publicznego – Centrum Koordynacji. Do końca trzeciego kwartału 2026 roku mają powstać trzy centra kompetencji w zakresie BSP oraz centrum monitorowania. Do tego czasu ma także zakończyć się także wdrożenie 10 projektów dotyczących lokalnej infrastruktury do zarządzania ruchem BSP. Finansowanie z KPO zakłada także zbudowanie do 2026 roku Parku Technologicznego dla dronów w Poznaniu wraz z budową i wyposażeniem laboratorium NaviLab oraz budową kompleksowego obszaru testowego z lotniskiem testowym NaviSpot. Budowa Parku Technologicznego dla Dronów będzie opierać się na wykorzystaniu nowego Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego PAŻP w Poznaniu, co pozwoli na unikalną kombinację dostępnych obiektów i infrastruktury oraz zasobów ludzkich w jednym obiekcie.
reklama
reklama
May 29 2023 15:20 V20.14.29-1