reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Nauka i technologie |

Na Politechnice Gdańskiej powstały dwa nowe centra badawcze

Politechnika Gdańska powołała dwa ogólnouczelniane interdyscyplinarne centra badawcze: Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Centrum Technologii Wodorowych.

Zadaniem obu centrów jest koordynacja prac badawczych, projektowych i eksperckich na rzecz budowy morskich farm wiatrowych oraz nowoczesnych technologii wodorowych w energetyce – informuje uczelnia w komunikacie.
Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, dzięki specjalistom ze wszystkich obszarów wiedzy związanych z morską energetyką wiatrową oraz wyspecjalizowanej bazie laboratoryjnej, umożliwia przeprowadzenie szczegółowej identyfikacji wielu problemów technicznych i organizacyjnych dotyczących budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych. Centrum oferuje wsparcie naukowe w zakresie projektowania, technologii wytwarzania oraz eksploatacji morskich farm wiatrowych. Prowadzi badania numeryczne i eksperymentalne, doradza jak rozwiązać problemy techniczne, szkoli kadrę kierowniczą i inżynierską. Działania centrum skupiają się wokół takich obszarów badawczych, jak: projektowanie statków specjalnych, diagnostyka układu mechanicznego i hydraulicznego turbiny wiatrowej, projektowanie i diagnostyka wirnika turbiny wiatrowej, kompleksowa ochrona przeciwkorozyjna wież turbin wiatrowych, bezpieczeństwo podwodne i nawodne farm wiatrowych, posadowienie morskich turbin wiatrowych, projektowanie układów magazynowania nadmiarowej energii wiatru, projektowanie układów regulacji mocy i przesyłu energii elektrycznej, kształcenie kadr i zarządzanie w morskiej energetyce wiatrowej. Centrum Technologii Wodorowych to pierwsza tego typu jednostka w Polsce, która oferuje usługi badawcze związane z tematyką wodorową. Wokół centrum skupione są kompetencje w zakresie przetwarzania, gromadzenia i spalania wodoru, a także przetwarzania energii uzyskanej w ogniwach paliwowych. Centrum nastawione jest na współpracę z przemysłem, w tym na praktyczne zastosowania osiągnieć naukowych i zajmuje się kompleksową obsługą projektów wodorowych (od fazy koncepcyjnej, poprzez projektowanie rozwiązań, modelowanie procesu wytwarzania oraz diagnostyki i utrzymania opracowanych rozwiązań), a także rozwojem i utrzymaniem istniejących technologii wykorzystujących wodór. Ponadto oferuje m.in. specjalistyczne usługi niezbędne podczas aplikowania o środki europejskie, specjalistyczne ekspertyzy, do których wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt diagnostyczno-pomiarowy, badania zlecone, organizację szkoleń. Działania centrum skupiają się wokół następujących obszarów badawczych: diagnostyka ogniw paliwowych, gromadzenie wodoru (chemiczne magazynowanie wodoru), produkcja wodoru (biowodór), produkcja energii (powłoki funkcjonalne), przetwarzanie energii (automatyzacja/elektroenergetyka), modelowanie procesów wodorowych (modelowanie/systemy wspomagania decyzji/sztuczna inteligencja).

reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1