reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 03 listopada 2008

Wyniki badania klimatu inwestycyjnego w Polsce oraz rynku outsourcingu PAIZ

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. przedstawiła wyniki dwóch projektów badawczych. Zaprezentowano aktualną ocenę klimatu inwestycyjnego w Polsce dokonaną przez przedsiębiorców polskich i zagranicznych działających w naszym kraju. Jako studium przypadku przedstawiono informacje o rynku outsourcingu w Polsce.
W porównaniu z 2007 rokiem ogólna ocena klimatu inwestycyjnego w Polsce nie zmieniła się znacząco, natomiast oceny zdecydowanej większości czynników uległy nieznacznej poprawie. Zdaniem przedsiębiorców, w największym stopniu poprawiła się: stabilność polityczna, wysokość obciążeń fiskalnych z tytułu podatku PIT, wysokość składek na ubezpieczenia społeczne oraz stan infrastruktury drogowej.
Celem raportu była ocena klimatu inwestycyjnego w Polsce w 2008 roku, na podstawie badań przeprowadzonych wśród firm działających w Polsce. Analizie poddano trzy kategorie czynników klimatu inwestycyjnego: uwarunkowania makroekonomiczne, jakość instytucji państwowych, jakość infrastruktury. Respondentami były 84 firmy prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, w tym 35 podmiotów krajowych i 49 zagranicznych. Badane firmy oceniły ogólny stan klimatu inwestycyjnego w Polsce na 3,1 punktu (w skali od 1 do 5). Najczęściej powtarzającą się oceną była 3 (53% ankietowanych), co oznacza że klimat oceniano przeważnie jako średni.
Na tle ogólnej oceny klimatu inwestycyjnego w Polsce, jako studium przypadku przedstawiono analizę działających w kraju centrów usług o zasięgu międzynarodowym. Badanie dostarczyło szczegółowych informacji na temat ponad 300 ośrodków. Analiza wykazała duży potencjał Polski w zakresie zaawansowanych technologii, finansów, elektroniki, telekomunikacji i działalności konsultacyjnej. Wyraża się on w stale rosnącej liczbie 45 tys. osób pracujących w centrach usług. Ponad połowa tych pracowników działa w sferze informatyki, a jedna trzecia świadczy usługi call center. Tyle samo osób prowadzi działalność badawczo-rozwojową (R&D). Raport pokazuje też m.in., że w okresie do 2010 roku zatrudnienie w centrach usług w Polsce powinno wzrosnąć do ponad 70 tys. osób, czyli o prawie 50%.

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 25 2018 11:14 V9.5.0-1