reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 03 listopada 2008

Wyniki badania klimatu inwestycyjnego w Polsce oraz rynku outsourcingu PAIZ

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. przedstawiła wyniki dwóch projektów badawczych. Zaprezentowano aktualną ocenę klimatu inwestycyjnego w Polsce dokonaną przez przedsiębiorców polskich i zagranicznych działających w naszym kraju. Jako studium przypadku przedstawiono informacje o rynku outsourcingu w Polsce.

W porównaniu z 2007 rokiem ogólna ocena klimatu inwestycyjnego w Polsce nie zmieniła się znacząco, natomiast oceny zdecydowanej większości czynników uległy nieznacznej poprawie. Zdaniem przedsiębiorców, w największym stopniu poprawiła się: stabilność polityczna, wysokość obciążeń fiskalnych z tytułu podatku PIT, wysokość składek na ubezpieczenia społeczne oraz stan infrastruktury drogowej. Celem raportu była ocena klimatu inwestycyjnego w Polsce w 2008 roku, na podstawie badań przeprowadzonych wśród firm działających w Polsce. Analizie poddano trzy kategorie czynników klimatu inwestycyjnego: uwarunkowania makroekonomiczne, jakość instytucji państwowych, jakość infrastruktury. Respondentami były 84 firmy prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, w tym 35 podmiotów krajowych i 49 zagranicznych. Badane firmy oceniły ogólny stan klimatu inwestycyjnego w Polsce na 3,1 punktu (w skali od 1 do 5). Najczęściej powtarzającą się oceną była 3 (53% ankietowanych), co oznacza że klimat oceniano przeważnie jako średni. Na tle ogólnej oceny klimatu inwestycyjnego w Polsce, jako studium przypadku przedstawiono analizę działających w kraju centrów usług o zasięgu międzynarodowym. Badanie dostarczyło szczegółowych informacji na temat ponad 300 ośrodków. Analiza wykazała duży potencjał Polski w zakresie zaawansowanych technologii, finansów, elektroniki, telekomunikacji i działalności konsultacyjnej. Wyraża się on w stale rosnącej liczbie 45 tys. osób pracujących w centrach usług. Ponad połowa tych pracowników działa w sferze informatyki, a jedna trzecia świadczy usługi call center. Tyle samo osób prowadzi działalność badawczo-rozwojową (R&D). Raport pokazuje też m.in., że w okresie do 2010 roku zatrudnienie w centrach usług w Polsce powinno wzrosnąć do ponad 70 tys. osób, czyli o prawie 50%.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 14 2020 17:09 V17.4.0-1