reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

XTPL ma za sobą udany pierwszy kwartał

Twórca rozwiązań nanodruku w I kwartale 2021 roku zainstalował i uruchomił pierwszy system demonstracyjny Delta Printing System oraz pozyskał dystrybutorów w Azji.

XTPL SA, globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla światowego rynku elektroniki, podsumował pierwszy kwartał. – W minionym kwartale najważniejszymi wydarzeniami w rozwoju XTPL były instalacja oraz uruchomienie pierwszej drukarki demonstracyjnej Delta Printing System w laboratorium typu clean-room na Uniwersytecie w Stuttgarcie oraz osiągnięcie kamieni milowych związanych z trwającymi procesami ewaluacji naszej technologii. W ścisłej współpracy z naszymi kontrahentami, działającymi na zlecenie potencjalnych klientów końcowych, rozwinęliśmy m.in. technologię wydruku ultracienkich linii przewodzących o wysokiej gęstości z zachowaniem zadanych przez klienta mikrometrycznych odstępów między nimi. Przeprowadzony test potwierdził zachowanie przewodności tych struktur bez występowania niepożądanego zjawiska zwarcia – mówi Filip Granek, prezes zarządu XTPL SA. Prezes spółki dodaje, że udało się również uzyskać oczekiwany wysoki stopień powtarzalności drukowanych linii przewodzących na warstwie elektrycznej wysokorozdzielczych wyświetlaczy OLED. To rozwiązanie istotnie przybliża nas do sukcesu komercjalizacyjnego w segmencie naprawy defektów produkcyjnych wyświetlaczy OLED nowej generacji. Warto tutaj także dodać, że nasza technologia w segmencie napraw zarówno defektów wyświetlaczy, jak i zaawansowanych układów scalonych pomoże zwiększyć wydajność produkcji u klientów końcowych, co wpłynie na popularyzację nowych produktów – mówi Filip Granek, prezes zarządu XTPL SA.
W I kwartale 2021 r. XTPL wypracowało 65 tys. PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług, w stosunku do 39 tys. PLN rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z tytułu dotacji wyniosły 624 tys. PLN, wobec 893 tys. PLN zanotowanych w I kw. 2020 r.
W I kwartale spółka zrealizowała 3 zamówienia nanotuszów do klientów ze Stanów Zjednoczonych oraz Europy. Łącznie, od rozpoczęcia komercjalizacji nanotuszów w 2020 roku, XTPL zrealizowało 12 zleceń na te produkty. Ponadto, na początku roku sfinalizowano realizację pierwszego komercyjnego zamówienia na drukarkę demonstracyjną XTPL Delta Printing System. Zaangażowanie spółki w tych obszarach wpłynęło na zanotowanie przez XTPL 689 tys. PLN łącznych skonsolidowanych przychodów netto (932 tys. PLN w I kw. 2020 r.). Należy podkreślić, że mimo, że sprzedaż nanotuszów i drukarek XTPL nie jest głównym produktem spółki, ich komercjalizacja ma znaczący potencjał rynkowy i będzie generowała rosnące przychody, równolegle do prac nakierowanych na pierwsze wdrożenia przemysłowe – wyjaśnia XTPL w komunikacie. – Łączna wartość środków pozyskanych z dotacji (refundacje i zaliczki) w I kwartale 2021 r. wyniosła 976 tys. zł, w porównaniu do 893 tys. zł w poprzednim roku. W tym roku korzystamy nie tylko z narzędzia refundacji poniesionych kosztów (624 tys. PLN) – ujętych w pozycji przychodowej, ale również z zaliczek na przyszłe koszty projektu. Zaliczki, które w pierwszym kwartale zasiliły spółkę w kwocie 352 tys. zł, ujmowane są w pozycji rozliczeń międzyokresowych. Są to środki, które mieliśmy fizycznie na rachunku i umiejętnie z nich korzystamy – wyjaśnia Jacek Olszański, członek zarządu oraz dyrektor finansowy XTPL SA. Kolejną i najważniejszą zmianą jest fakt, że w minionym kwartale zrealizowaliśmy sprzedaż naszych produktów o wartości 65 tys. PLN. Wartość tej sprzedaży będzie stopniowo wzrastać. Jednocześnie, nadal zachowujemy przyjętą w roku ubiegłym dyscyplinę kosztową – koszty w I kwartale w ujęciu r/r zostały obniżone o 27%, nie wliczając efektu programu motywacyjnego. Warto także zwrócić uwagę na pozycję zapasów, na której odnotowaliśmy wzrost do poziomu 383 tys. PLN, co związane jest z rosnącą sprzedażą naszych produktów – dodaje Jacek Olszański. W omawianym okresie, XTPL po analizie potencjału rynkowego oraz informacjach otrzymywanych od klientów, rozbudowało portfolio produktowe o tusz IJ36, przeznaczony do technologii druku strumieniowego. Jest to jedna z najczęściej stosowanych metod druku w obszarze badawczo-rozwojowym, ze względu na możliwość prostego i szybkiego prototypowania przy relatywnie niskim koszcie oraz zmniejszonej ilości generowanych odpadów. Pierwsze miesiące 2021 roku przyniosły także kolejny przełom w postaci pozyskania nowych partnerów biznesowych w celu promowania technologii XTPL w Azji. Nowi dystrybutorzy: Bandi Consortia w Korei Południowej oraz YI XIN Technology w Chinach, przyczynią się do przyspieszenia kolejnych etapów procesu komercjalizacji przemysłowej. – Konsekwentnie dążymy do postawionego sobie celu w postaci komercjalizacji przemysłowej naszych rozwiązań technologicznych. Obserwujemy i słuchamy rynku, stąd rozszerzanie oferty nanotuszów oraz stałe ulepszanie ich parametrów, pozyskanie partnerów biznesowych, a także rozbudowa naszej chmury patentowej. W tym roku złożyliśmy już dwa nowe wnioski patentowe, zaś w opracowaniu znajdują się następne – mówi Filip Granek.
XTPL SA samodzielnie opracowuje innowacyjne rozwiązania z zakresu nanodruku, które kieruje do globalnych graczy z dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej. W 2020 r. jej wartość wynosiła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 r. prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD, zaś w 2030 r. ma osiągnąć nawet 74,1 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%.
March 29 2023 21:41 V20.13.15-2
reklama
reklama