reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© VIGOSystem
Przemysł elektroniczny |

VIGO System podpisał umowę z NCBR

„Polska matryca dla zastosowań kosmicznych aktywna w podczerwieni" to projekt realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest VIGO System. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 15,5 mln PLN.

W skład konsorcjum wchodzą także Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego oraz Inframet Krzysztof Chrzanowski. Głównym celem projektu jest opracowanie matrycy na zakres podczerwieni 2-5 μm dla zastosowań kosmicznych. Celem dodatkowym jest opracowanie zestawu pomiarowego do charakteryzacji typowych matryc, modułów oraz kamer podczerwieni o średniej rozdzielczości obrazu. Jak podkreśla VIGO System, proponowana w projekcie matryca na zakres podczerwieni wykonana z zaawansowanego technologicznie materiału – supersieci II rodzaju typu InAs/InAsSb będzie produktem nowym i całkowicie innowacyjnym w skali polskiego rynku. Matryca będzie również produktem innowacyjnym w skali światowej zastępując istniejące na rynku matryce z antymonku indu InSb. – Mając na uwadze wartość uzyskanego dofinansowania VIGO System ocenia, iż będzie ono miało istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji finansowej, realizacji strategii i perspektyw rozwoju spółki – czytamy w komunikacie. Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 15 582 310,69 zł, zaś wysokość dofinansowania wynosi 11 568 965,39 zł, co stanowi 74,24 % całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Koszty kwalifikowane VIGO System wynoszą 9 374 039,12 zł, zaś dofinansowanie dla spółki wynosi 6 218 367,26 zł. „Polska matryca dla zastosowań kosmicznych aktywna w podczerwieni" to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Czas trwania projektu i dofinansowania zarazem wynosi 36 miesięcy, a realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu tego roku.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 30 2023 20:03 V22.0.11-1
reklama
reklama