reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

APS Energia podsumowuje pierwszy kwartał

Producent urządzeń zasilania gwarantowanego, mimo trudnego otoczenia wywołanego pandemią, zdołał poprawić marżę brutto ze sprzedaży do ponad 30%. Zarząd pracuje nad nową strategią i zapowiada wzmocnienie działalności w OZE.

Pierwszy kwartał APS Energia zakończył skonsolidowanymi przychodami na poziomie 13,3 mln zł mln zł (14,9 mln zł rok wcześniej). Wpływ na spadek miała niewątpliwie pandemia COVID-19. Spółka wskazała na opóźnienie odbiorów przez klientów wyprodukowanych urządzeń, stłumiony popyt na produkty Grupy, jak również spowolniony napływ zdobytych zamówień. Należy jednak zauważyć, że na I kwartał każdego roku przypada zwykle najmniejsza część przychodów rocznych Grupy. Mimo niższych przychodów zysk brutto ze sprzedaży wzrósł z 0,5 mln zł do ponad 4 mln zł. W I kwartale 2021 roku udało się zmniejszyć stratę netto do 2,8 mln zł (6,2 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.). Istotny wpływ na wynik minionego kwartału miała struktura przychodów, w której mniejszy udział miały niżej marżowe usługi ENAP i towary (baterie) dostarczane przez APS Energia Czechy. Grupa do końca 2021 r. zamierza zaktualizować strategię rozwoju na kolejne lata w zakresie kierunków i działań podejmowanych w celu zwiększenia skali działalności biznesu. – Nowa strategia wpisywać się będzie w rządowe programy inwestycyjne oraz światowe i europejskie trendy co do rozwoju wybranych sektorów gospodarki, które w związku z zachodzącymi zmianami środowiskowymi i technologicznymi zostały znacznie przyśpieszone. Grupa zamierza wykorzystać swoje doświadczenie i wypracowane technologie w sektorze OZE, przełoży się to na wzmocnienie w działalności Grupy segmentu odnawialnych źródeł energii, będących jednym z kierunków dywersyfikacji przychodów, w następstwie rozpoczętej na szczeblach administracyjnych transformacji modelu energetycznego opartego na węglu w Polsce i UE – czytamy w raporcie kwartalnym APS Energia. W tym roku spółka podpisała list intencyjny z firmą WB Electronics. Dotyczy on nawiązania współpracy biznesowej i kapitałowej w obszarze produkcji systemów do magazynowania energii. Jeśli po zakończeniu procesu badania due diligence zależnej od APS Energia spółki ENAP dojdzie do transakcji, to giełdowa spółka sprzeda WB Electronics 50 proc. + 1 akcję w swojej spółce zależnej, która zajmie się kompleksową produkcją, wdrażaniem oraz utrzymaniem instalacji magazynów energii na rynku polskim i zagranicznym. APS Energia zawarła także list intencyjny z Neo Energy Group. Planowa transakcja ma dotyczyć wniesienia do APS Energia aktywów posiadanych przez Neo Energy Group, jako wkładu niepieniężnego, w zamian za akcje giełdowej spółki i stać się istotnym akcjonariuszem mniejszościowym. Transakcja ma być pomostem do współpracy przy realizowaniu projektów związanych z wytwarzaniem oraz magazynowaniem energii z OZE. Źródło: akcjonariat.pl
March 23 2023 15:49 V20.13.12-1
reklama
reklama