reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Danfoss Przemysł elektroniczny |

Danfoss zakończył kolejny etap rozbudowy zakładu w Polsce

Danfoss ogłosił dzisiaj, 25 maja otwarcie pierwszych linii produkcyjnych w nowej hali w Grodzisku Mazowieckim.

W październiku ubiegłego roku Danfoss poinformował o rozpoczęciu rozbudowy swojego kampusu w Grodzisku Mazowieckim, a 25 maja 2021, po 7 miesiącach intensywnej pracy, kolejny etap budowy nowej fabryki został uwieńczony sukcesem – pisze firma w komunikacie. – Uruchomianie nowej hali produkcyjnej to projekt wymagający bardzo dobrego planowania, zwłaszcza w tak trudnych czasach. Przeniesienie poszczególnych linii produkcyjnych z Danii do Polski wymagało od osób zaangażowanych w realizację projektu częstych wyjazdów. Niektórzy z pracowników zdecydowali się wyjechać do Danii na dłużej niż rok. Inni systematycznie wyjeżdżają w regularnych odstępach czasu, dzieląc swoje życie pomiędzy oba kraje po to, aby jak najlepiej poznać technologię, maszyny i skoordynować cały proces przeniesienia poszczególnych linii produkcyjnych – mówi Jarosław Strzelczyk, Head of Manufacturing Transition i dodaje, że wszystko realizowane było przy zachowaniu jak najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Trwa rekrutacja pracowników do nowej hali, gdzie zatrudnionych zostanie 330 nowych osób. To jednak nie wszystko, bo do końca roku w kampusie w Grodzisku Mazowieckim zatrudnienie znajdzie w sumie 400 nowych pracowników.
Danfoss zwraca uwagę na istotne wyzwanie, jakim było zachowanie ciągłości produkcji na poszczególnych liniach, dzięki czemu maksymalnie ograniczono wpływ relokacji fabryki na klientów Danfoss. Było to możliwe dzięki stopniowemu przenoszeniu i systematycznemu uruchamianiu kolejnych linii produkcyjnych, a także dzięki budowie magazynu wyrobów gotowych w kampusie Danfoss w Grodzisku Mazowieckim. W dniach 25-28 maja 2021 w nowej grodziskiej fabryce uruchomione zostaną 3 linie, na których produkowane będą: zawory bezpieczeństwa chroniące przed niekontrolowanych wzrostem ciśnienia mające zastosowanie w przemysłowych instalacjach chłodniczych, elektryczne zawory regulacyjne CCMT służące do regulacji ciśnienia w transkrytycznych układach chłodniczych z CO₂ oraz cewki do sterowania zamykaniem i otwieraniem zaworów różnego typu. Pierwszym etapem po uruchomieniu wszystkich trzech linii będzie produkcja pilotażowa mająca na celu weryfikację jakości produktu i całego procesu. Po akceptacji wyników przeprowadzonych tekstów produkcja będzie kontynuowana w sposób ciągły. Kolejne linie produkcyjne będą systematycznie przenoszone do Grodziska, a cały proces relokacji potrwa do końca bieżącego roku. W sumie uruchomionych zostanie 45 linii produkcyjnych, magazyn i laboratorium. Równolegle powstaje biurowa część budynku – pierwszy moduł jest gotowy. Do końca czerwca oddany do użytku zostanie drugi moduł biurowy i budynek laboratorium, a następnie do końca listopada budynek magazynu i dodatkowe 1000 m kw. powierzchni produkcji. Nad przeniesieniem produkcji do nowej fabryki Danfoss w Grodzisku Mazowieckim czuwa 16 zespołów projektowych: 12 odpowiedzialnych w sumie za 45 linii produkcyjnych i 4 dodatkowe, zajmujące się przeniesieniem magazynu, laboratorium i funkcji utrzymania ruchu. Do realizacji Projektu 2020 wykorzystano nowoczesne narzędzia, umożliwiające stworzenie modelu całej hali i wirtualne spacery po fabryce. Dodatkowo okulary rzeczywistości mieszanej HoleLens2 pozwoliły pracownikom w Polsce na dokładne zapoznanie się maszynami znajdującymi się nadal w Danii. Urządzenie umożliwia widzenie otaczającej nas rzeczywistości z naniesionymi hologramami. – Możemy na przykład wyświetlić model 3D jakiegoś urządzenia i zawiesić go przed sobą albo położyć na stole. Używając dłoni możemy ten wirtualny przedmiot obracać, powiększać lub pomniejszać. Możemy go też swobodnie obejść dookoła – mówi Adam Gaik, Sr. Project Engineer Global MT.
reklama
reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-1
reklama
reklama