reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Prawie 106 mln PLN dla start-upów

Ostatecznie 11 operatorów, w tym dwóch nowych, będzie miało za zadanie przyciągnąć do Polski zagraniczne start-upy w ramach konkursu „Programy Akceleracyjne – Poland Prize”. Budżet zwiększono do prawie 106 mln PLN.

Założone z pomocą akceleratorów młode spółki powinny dostarczać przełomowe rozwiązania i skutecznie współpracować z krajowym biznesem. Program ma umożliwić start-upom wdrożenie innowacyjnych rozwiązań lub pozyskanie kapitału inwestorskiego.
Operatorzy „Programów Akceleracyjnych – Poland Prize” będą dysponowali prawie 106 mln zł z UE (105 928 644,51 zł). Pierwotny budżet konkursu wynosił 60 mln zł (nabór w konkursie trwał do 23 grudnia 2020 r.). W kwietniu 2021 r. alokacja została zwiększona do ponad 86,2 mln zł, a w maju tego roku do prawie 106 mln zł, co pozwoli sfinansować wszystkie projekty, które spełniły konkursowe kryteria. Konkurs jest finansowany z funduszy europejskich Programu Inteligentny Rozwój. – Poziom zgłoszonych do nas projektów był bardzo wysoki, dlatego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyraziło zgodę na zwiększenie budżetu. To bardzo dobra wiadomość dla potencjalnie większej liczby zagranicznych startupów oraz w efekcie dla naszej gospodarki, która dzięki m.in. takim programom coraz odważniej otwiera się na innowacje i buduje atrakcyjność inwestorską – mówi Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów w PARP. Średni koszt całkowity wybranego projektu wynosi ok. 10,25 mln zł, a średnie dofinansowanie 9,63 mln zł. Dwa etapy wsparcia dla start-upów Programy oferowane przez akceleratory odbywać się będą w dwóch etapach. Pierwszy zaczyna się od scoutingu, czyli działań służących pozyskaniu spoza Polski start-upów o odpowiednim potencjale wzrostu. Wybrane podmioty mogą otrzymać grant w wysokości do 50 tys. zł na pokrycie kosztów maksymalnie trzymiesięcznego okresu pierwszych działań w Polsce. Działania te mają zapewnić start-upom warunki niezbędne do podjęcia działalności biznesowej w naszym kraju i uwzględniają m.in. wsparcie opiekuna (concierge). Środki mają również pokrywać koszty rozwijania działalności firmy w Polsce, związane np. z budową zespołu lub podnoszeniem kompetencji, nawiązywaniem relacji, promocją oraz pozyskaniem partnera biznesowego. W drugim etapie programu start-upy, które skutecznie nawiązały współpracę z partnerem biznesowym, będą mogły otrzymać grant w wysokości do 250 tys. zł. To wsparcie na pokrycie kosztów działań w zakresie akceleracji. Ten proces może trwać do 10 miesięcy i służy przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia start-upu u odbiorcy technologii i/lub pozyskaniu przez niego kapitału inwestorskiego. Akceleratory będą oferowały również start-upom wsparcie w fazie postakceleracji, starając się maksymalizować rezultaty danej akceleracji, np. poprzez kontynuację lub rozszerzenie wybranych działań rozwojowych. Rozpoczęcie działań przez operatorów planowane jest w maju 2021 roku.
reklama
reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-1
reklama
reklama