reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Nevomo
Przemysł elektroniczny |

Magrail zdobywa zaufanie inwestorów

Polski twórca technologii kolei magnetycznej, Nevomo, jest w trakcie trzeciej rundy kampanii equity crowdfundingowej na platformie inwestycji kapitałowych Seedrs. Spółka osiągnęła swój cel już pierwszych 5 dniach trwania kampanii.

Jak dotąd Nevomo pozyskało 1,1 mln EUR przy zaangażowaniu ponad 750 inwestorów. Zebrane środki posłużą do przeprowadzenia pełnowymiarowych testów kluczowych komponentów magrail, przygotowania do pilotażowego wdrożenia, a także do nowych prac badawczo-rozwojowych i kontynuacji ochrony własności intelektualnej – informuje Nevomo w komunikacie. Nevomo (dawniej Hyper Poland) to twórca technologii dla systemu magrail – kolei magnetycznej używającej lewitacji, poruszającej się na istniejących torach kolejowych z prędkością do 550 km/h. To hybrydowe rozwiązanie pozwala na funkcjonowanie zarówno systemu magrail, jak i konwencjonalnych pociągów na tych samych liniach. System magrail może być następnie przekształcony w system próżniowy – hyperrail, poruszający się z max. prędkością do 1000 km/h na istniejących torach. Dopiero ostatni etap – kolej próżniowa (hyperloop) – wymaga zupełnie nowej infrastruktury, a pojazdy będą poruszać się z prędkością do 1200 km/h. Firmy Nevomo oraz IDOM opublikowały raport pt. „Wstępne studium wykonalności technologii magrail na linii Y”, według którego technologia magrail może odegrać ważną rolę w kolejowych programach inwestycyjnych związanych z transformacją transportu, niezbędną do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. IDOM i Nevomo przeprowadziły analizę działania technologii magrail na tzw. linii Y, czyli pierwszej polskiej linii KDP między Warszawą, Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem. Jak wynika z raportu, inwestycja przyniosłaby pozytywny zwrot ekonomiczny w ciągu 30 lat. – Biorąc pod uwagę rosnącą presję społeczną i polityczną związaną z lotami krótkodystansowymi, tworzy się oczywista nisza rynkowa dla środków transportu umożliwiających osiągnięcie dużych prędkości. Wyścig już się rozpoczął i niezwykle ważne jest, aby upewnić się, że Europa ma własną odpowiednią technologię. Z tego punktu widzenia magrail można uznać za europejską odpowiedź na chińskie superszybkie maglevy – komentuje Michał Litwin, dyrektor ds. strategii w Nevomo.
Nevomo i IDOM porównały dwa warianty linii Y: scenariusz podstawowy, który zakłada budowę nowej linii tylko dla pociągów konwencjonalnych, umożliwiających prędkość do 300-350 km/h oraz inwestycyjny oparty na technologii magrail, który pozwala na osiągnięcie prędkości do 550 km/h. – Zgodnie z analizą, korzyści ekonomiczne z wdrożenia rozwiązania byłyby znaczące. Łączna inwestycja w wysokości 57,1 mld zł (12,6 mld euro) obejmowałaby 33,8 mld zł (7,5 mld euro) na podstawową infrastrukturę KDP oraz dodatkowe 23,3 mld zł (5,1 mld euro) na komponenty magrail. Jak wynika z raportu, inwestycja przyniosłaby pozytywny zwrot ekonomiczny w ciągu 30 lat. Łączne korzyści ekonomiczne dla społeczeństwa wyniosłyby 19,6 mld zł (4,3 mld euro), a współczynnik korzyści i kosztów dla tej inwestycji wyniósłby 1,42. Ekonomiczna wartość bieżąca netto (ENPV) projektu osiągnęłaby 5,8 mld zł (1,3 mld euro), co daje ekonomiczną stopę zwrotu (ERR) na poziomie 4,01% – czytamy w komunikacie.

reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama