reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© MLSystem
Przemysł elektroniczny |

ML System zwiększył przychody, ale odnotował stratę

ML System w I kwartale 2021 r. wypracował 26,3 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 19,7 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

– W pierwszym kwartale rozpoczęliśmy relokację linii produkcyjnych pomiędzy naszymi halami celem optymalnego ich dostosowania do wdrożenia produkcji Quantum Glass. Ma to służyć zwiększeniu efektywności działalności w kolejnych kwartałach, w szczególności po spodziewanym uruchomieniu linii Quantum Glass, jednakże w I kwartale br. wymusiło to konieczność chwilowej koncentracji produkcji w obszarach innych niż BIPV, co niekorzystnie wpłynęło na rentowność minionego kwartału. Większy niż zwykle udział przychodów z klasycznej fotowoltaiki wpłynął na obniżenie uzyskiwanych łącznych marż – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System. – Korzystamy w pełni z naszego potencjału B+R, czego przykładem jest Covid Detector, a więc urządzenie medyczne dedykowane branży dla nas nowej. Aktualnie dążymy z jednej strony do możliwie szybkiej komercjalizacji urządzenia, z drugiej strony do poszerzenia spektrum jego zastosowania – dodaje Dawid Cycoń.
Skonsolidowane wyniki ​finansowe:
1Q 2020 r.1Q 2021 r.Zmiana
Przychody (mln zł)19,7 26,3+33,5 proc.
Wynik netto (mln zł)1,4 -0,5
W kolejnych kwartałach bieżącego roku spółka będzie się koncentrować na dalszym zwiększaniu obecności na rynkach zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Skandynawii i krajów Beneluksu. ML System obserwuje ponadto rosnące zainteresowanie rozwiązaniami fotowoltaicznymi wśród polskich MŚP, które poszukują alternatywnych i ekologicznych źródeł energii. Firma pozytywnie ocenia także koniunkturę na rynku BIPV, który wspierany jest m.in. legislacją, promującą budownictwo dodatnie energetycznie, jak i w segmencie fotowoltaiki klasycznej, wspieranej programem „Mój Prąd” – edycja 3.0 ruszy 1 lipca. – Cieszymy się z rosnącego zainteresowania naszymi produktami na rynkach zagranicznych, na których doceniana jest innowacyjność i jakość naszych systemów, co plasuje nas w światowej czołówce branży BIPV. Natomiast na krajowym rynku skutecznie rozbudowujemy sieć sprzedaży hurtowej, zwiększając dostępność naszych produktów dla klienta końcowego. Bardzo dobrze rokuje również coraz większa świadomość dotycząca wysokiej jakości systemów fotowoltaicznych ML System, dzięki czemu klienci coraz częściej wybierają nasz polski produkt. Dobrze wykorzystaliśmy czas I kwartału br. na pozyskiwanie nowych dużych kontraktów, m. in. w Warszawie (Stacja Warszawa Zachodnia), Malmö (Malmö University Orkanen Library) – powinno to znaleźć odzwierciedlenie w wynikach finansowych kolejnych kwartałów – podsumowuje Dawid Cycoń, prezes ML System.
ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna z bardzo silnym zapleczem badawczo-laboratoryjnym, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV), a także produkty tradycyjnej fotowoltaiki, produkty smart city oraz specjalistyczne szkło, w tym dla branży automotive. Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi ponad 20 tys. m kw. Spółka dysponuje 13 patentami, a sześć zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-2
reklama
reklama