reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© cacaroot dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

SoftBlue zwiększyło przychody w pierwszym kwartale o 26% r/r

SoftBlue SA, notowana na NewConnect spółka technologiczna, w Q12021 wypracowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 2,8 mln zł, co stanowi 26% wzrost w porównaniu r/r.

W 1Q2021 zysk netto SoftBlue wyniósł prawie 0,14 mln zł. W lutym spółka pozyskała ponad 10 mln zł w ramach publicznej oferty akcji. Środki od inwestorów są przeznaczane na rozwój projektów z obszaru internetu rzeczy. Aktualnie spółka koncentruje się na budowie własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego.
– Wypracowane przez nas wyniki w Q1 br. są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Od stycznia do marca osiągnęliśmy 2,8 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co dało nam wzrost o 26% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W raportowanym okresie zysk netto wyniósł prawie 0,14 mln zł, a EBITDA ponad 0,32 mln zł – mówi Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue S.A. W lutym SoftBlue SA przeprowadziła ofertę akcji, w ramach której do spółki wpłynęło ponad 10 mln zł. Pozyskane środki firma przeznacza na rozwój projektów z dziedziny Internetu Rzeczy (IoT), w tym marketing systemu Autonomous Data Controler, który służy do racjonalnego zarządzania produkcją i energią. – Nasz projekt ADC zmniejsza ilość zużywania energii, co pozwala naszym klientom obniżyć generowanie kosztów. Środki z oferty służą nam także w rozwoju naszych innych projektów z obszaru Przemysłu 4.0., mam tu na myśli dwa systemy antysmogowe: AirDron i Smogobus. Liczę, że wszystkie te działania przełożą się na dalszy wzrost wyników finansowych SoftBlue w przyszłych kwartałach – mówi prezes zarządu SoftBlue SA. W marcu br. projekt SoftBlue pt. Stworzenie natywnie chmurowego rozwiązania symulującego tłumy osób na potrzeby nowoczesnych gier wideo, animacji, prezentacji oraz platform szkoleniowych został wybrany do dofinansowania w ramach programu Wsparcie rozwoju sfery B+R w przedsiębiorstwach. Bydgoska spółka otrzyma 3 mln zł dofinansowania. W tym samym miesiącu oferta konsorcjum, którego członkiem jest SoftBlue SA otrzymała od NFZ zamówienie publiczne w zakresie wsparcia w realizacji zadań projektu Feniks, o wartości 1,7 mln zł. Realizacja projektu zaplanowana jest na 2022 r. Zgodnie z planami spółki, w Q4 przyszłego roku nastąpi zakończenie budowy Centrum B+R, w którym będą prowadzone prace nad optymalizacją zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi.
reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-1
reklama
reklama