reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Apator: widać symptomy ożywienia

Grupa Apator już w końcówce pierwszego kwartału odczuła pierwsze symptomy ożywienia popytu na urządzenia pomiarowe oraz specjalistyczną aparaturę dla energetyki. W sprzedaży rośnie znaczenie urządzeń smart.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku Grupa osiągnęła poziom przychodów ze sprzedaży zbliżony do ubiegłorocznego tj. 224,5 mln PLN – przy relatywnie równym udziale trzech segmentów.
Grupa Apator w 1Q 2021 osiągnęła skonsolidowane przychody na poziomie 224,5 mln PLN, głównie dzięki dobrym wynikom w Wodzie i Cieple (+14% r/r), porównywalnym r/r obrotom w segmencie Energii Elektrycznej, przy niższych o 11% r/r (ale zgodnych z przewidywaniami wobec rekordowo wysokiej bazy w 1Q 2020 r.) przychodach ze sprzedaży w segmencie Gaz.
Sprzedaż w EE była porównywalna r/r (84,6 mln PLN, +1% r/r), niższa r/r sprzedaż w segmencie Gazu (71,1 mln PLN, -11% r/r) została w pełni skompensowana wzrostem w Wodzie i Cieple (68,8 mln PLN, +14% r/r). Na raportowane wyniki pierwszego kwartału w istotny sposób wpłynęła sprzedaż nieruchomości Apator Powogaz w Poznaniu: po oczyszczeniu z tego zdarzenia skonsolidowana EBITDA wyniosła 35,9 mln PLN, zaś zysk netto Grupy osiągnął poziom 13,8 mln PLN. Sprzedaż nieruchomości w Poznaniu to kolejny etap realizacji projektu relokacji jednego z głównych zakładów produkcyjnych Grupy – poznańskiego Powogazu. Plan budowy nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej fabryki w okolicach Poznania realizowany jest zgodnie z harmonogramem – zapewnia Apator w komunikacie. Uruchomienie produkcji w pierwszych miesiącach 2022 roku pozwoli istotnie zwiększyć moce wytwórcze i efektywność produkcji, zwłaszcza perspektywicznych wodomierzy ultradźwiękowych. Podobny cel przyświeca planowanej na początku 2022 r. relokacji (nowa lokalizacja w obrębie Słupska) spółki zależnej Powogazu – Apator Telemetria, która specjalizuje się m.in. w produkcji modułów komunikacyjnych do wodomierzy. Wyniki pierwszego kwartału wyraźnie pokazują, że segment Woda i Ciepło – po przejściowo słabszych wynikach 2020 roku – odbudowuje zamówienia z istotnych rynków zagranicznych, osiągając obroty na poziomie sprzed pandemii, ale także pozyskuje odbiorców z nowych kierunków (np. Arabia Saudyjska, Kirgistan) – informuje spółka. Apator zwraca uwagę, że pozytywnym trendem jest wzrost znaczenia rozwiązań inteligentnych we wszystkich segmentach biznesowych Grupy – rośnie udział w sprzedaży nie tylko wodomierzy ultradźwiękowych i nakładek radiowych do pozostałych typów wodomierzy, ale także liczników smart do pomiaru energii elektrycznej i gazu. Perspektywa rozwoju sprzedaży inteligentnych rozwiązań w branży wod-kan i ciepłownictwie wynika z nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej z kwietnia 2021 r., nakładającej na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązek montażu do 1 stycznia 2027 r. ciepłomierzy i wodomierzy ze zdalnym odczytem (według szacunków Grupy, w Polsce pozostało do wymiany ok. 15 mln szt. wodomierzy oraz ok. 2 mln szt. ciepłomierzy). Apator Metrix dostarcza inteligentne gazomierze na rynki Europy Zachodniej a w ubiegłym roku pozyskał zamówienia na „smarty” także w Polsce. Z kolei w segmencie Energii Elektrycznej perspektywy rozwoju determinują przede wszystkim kierunki transformacji sektora określone w Polityce Energetycznej Polski (PEP2040), a także planowany, w ramach znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne, roll-out liczników smart – ocenia producent. Pierwsze duże przetargi w ramach wymiany liczników na inteligentne przewidziane są w 2023 r. (sektor oczekuje na rozporządzenia wykonawcze do ustawy). Apator już dziś dostarcza liczniki smart do krajowych OSD, jak również dla coraz liczniejszej grupy prosumentów (lokalni wytwórcy energii elektrycznej z OZE). – Apator od lat buduje mocną bazę rozwiązań dla smart meteringu – zapewnia Mirosław Klepacki, prezes zarządu Apator SA. – Opracowaliśmy portfolio liczników smart dla wszystkich mediów, a także dysponujemy szeroką ofertą technologii komunikacyjnych niezbędnych do zdalnego odczytu urządzeń. Wiele z naszych rozwiązań przetestowaliśmy już na rynku, co pozwoliło nam wyciągnąć cenne wnioski i udoskonalić nasze produkty. W ostatnim czasie nawiązaliśmy też partnerstwa technologiczne i wspólnie z innymi polskimi firmami z branży ICT pracujemy nad przełomowymi technologiami dla smart meteringu i OZE – dodaje Mirosław Klepacki. W związku z utrudnieniami związanymi z pandemią, spółki Grupy nadal duży nacisk kładą na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz zabezpieczenie zasobów ludzkich i materiałowych do realizacji bieżących i przyszłych zamówień. – Na bieżąco monitorowane są obszary dotyczące sytuacji finansowej oraz ciągłości dostaw. Zwiększone zostały bufory kluczowych materiałów oraz opracowane bazy zamienników dla kluczowych komponentów. Podejmowane są także działania mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na rentowność działalności Grupy takich czynników, jak wzmożona presja cenowa ze strony azjatyckich dostawców oraz rosnące koszty prowadzenia działalności (m.in. płace, ceny surowców, materiałów i transportu) – czytamy w komunikacie. Apator SA w kolejnym roku pandemii podzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 w wysokości 1,20 zł brutto na jedną akcję, czyli łącznie 39,3 mln PLN. Ostateczną decyzję podejmie ZWZ, które odbędzie się w czerwcu br.
© Apator SA działa jako międzynarodowa grupa kapitałowa producentów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawców rozwiązań do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej. Trzy segmenty biznesowe Apatora to Energia Elektryczna, Woda i Ciepło oraz Gaz. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 1997 roku.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 28 2024 11:54 V22.3.46-1