reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Binary Helix intensywnie przygotowuje się do wznowienia działalności operacyjnej

W pierwszym kwartale 2021 roku zarząd Binary Hellix finalizował działania organizacyjne związane ze wznowieniem działalności operacyjnej w dniu 24 maja br – informuje spółka.

– Tradycyjnie już stwierdzam, że mamy za sobą kolejny kwartał bardzo intensywnej pracy. Przygotowujemy się do wznowienia działalności operacyjnej spółki. W tym czasie prowadziliśmy prace nad rozwojem produktów oraz zaplecza produkcyjnego i handlowego oraz wykonaliśmy rewizje techniczne i kosztowe produktów – wyjaśnia prezes zarządu Sławomir Huczała w liście do akcjonariuszy.
W ramach przygotowań do wznowienia działalności operacyjnej, Binary Helix pracowało nad portfolio oraz zawarło dwie nowe umowy istotne z punktu widzenia przyszłego rozwoju spółki.
Prezes Binary Helix wyjaśnia, że wysiłki firmy zogniskowały się wokół zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza finansowego, niezbędnego do realizacji planowanych wdrożeń. – Mimo dużej ostrożności ze strony inwestora, jego gotowość do zaangażowania finansowego w Binary Helix S.A. pozostaje niezmienna – stwierdza Sławomir Huczała i dodaje, że pełne zaangażowanie finansowe inwestora w spółkę nastąpi po przywróceniu płynności finansowej Binary Helix SA w odniesieniu do wszelkich zaległych zobowiązań finansowych. W ramach przygotowań do wznowienia działalności, Binary Helix opracowało nowe linie ulepszonych produktów: SaveBox, SaveBox PLUS oraz SaveBox SMART oraz zupełnie nowe rozwiązania i technologie takie jak System NeuronLink. Krakowska spółka wiąże duże nadzieje, jeśli chodzi o generowane przychody, z wdrożeniem tego ostatniego w sektorze przemysłowym. Binary Helix podpisało w ostatnich miesiącach dwie istotne umowy, które – jak podkreśla spółka – znacznie wzmacniają na starcie możliwości rozwoju oraz pozytywnie wpłyną na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Binary Helix. Pierwsza, to zawarta w lutym strategiczna umowa o współpracy z katowicką firmą Spartaqs. Binary Helix jest podwykonawcą podzespołów elektronicznych do dwóch nowych modeli dronoidów – zautomatyzowanych platform bezzałogowych zdolnych do wykonywania specjalistycznych zadań m.in. przy inspekcji turbin wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych. Spartaqs udzielił nieodpłatnie spółce dostęp do stacji monitoringu dronoidów oraz do swoich serwerów obliczeniowych, na których Binary Helix będzie mogło rozwijać oprogramowanie niezbędne dla rozwoju własnych produktów. Kolejna umowa zawarta w pierwszych dniach marca dotyczy odnowienia współpracy z czeskim dystrybutorem w zakresie podejmowanych wspólnie przez obie strony działań mających na celu sprzedaż, montaż i obsługę serwisową produktów oferowanych przez Binary Helix. Umowa obejmuje dystrybucję 4 grup produktów spółki na terytorium Republiki Czeskiej, Węgier i Słowacji. Są to: reduktory mocy do oszczędzania energii elektrycznej, kompensatory mocy biernej, drony inspekcyjne dla fotowoltaiki i turbin wiatrowych oraz podzespoły, moduły wykonawcze oraz oprogramowanie Systemu NeuronLink. Binary Helix w pierwszym kwartale nie odnotował przychodów, co wynikało z restrukturyzacji i braku prowadzenia działalności operacyjnej. Od kolejnych okresów, zwłaszcza od III kwartału br. przewiduje się zmianę struktury przychodów i zobowiązań spółki, w związku ze wznowieniem działalności gospodarczej – czytamy w komunikacie.
reklama
reklama
May 29 2023 15:20 V20.14.29-2