reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

PZ Cormay na wzrostowej ścieżce

Biotechnologiczna spółka zanotowała wzrostowy początek roku. Pomogło poszerzenie oferty produktowej, a dodatkowo pozytywny wpływ na wyniki miał również rozwój działalności związanej z diagnostyką COVID-19.

PZ Cormay osiągnął w I kwartale 2021 roku 19 mln zł skonsolidowanych przychodów, co dało wzrost r/r o 15%. Największym rynkiem sprzedażowym była Polska (ponad 4 mln zł przychodów). Kolejne dwa miejsca przypadły Rosji (2,3 mln zł) oraz Iranowi (1,7 mln zł). EBIDTA Grupy wyniosła blisko 0,9 mln zł (wzrost o 2,1 mln zł), a zysk netto przekroczył 0,9 mln zł, wobec 7,5 mln zł straty rok wcześniej. Pozytywna zmiana wyników sprzedażowych i finansowych w minionym kwartale jest kontynuacją trendu zapoczątkowanego w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Na uzyskaną dodatnią dynamikę złożył się szereg czynników. – Do najważniejszych z nich należą pozytywne efekty poszerzenia oferty produktowej spółki i Grupy o nowe analizatory biochemiczne oraz hematologiczne, które uzyskują rejestracje w kolejnych krajach, otwierając drogę do sprzedaży samych urządzeń, a w ślad za tym odczynników. Poszerzenie oferty o produkty nowej generacji spowodowało, że w minionym kwartale sprzedaliśmy więcej analizatorów, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Bazując na już posiadanych wstępnych zamówieniach na analizatory od naszych dystrybutorów możemy zakładać, że wzrostowy trend sprzedaży urządzeń będzie utrzymany. Co warte podkreślenia, nasza sprzedaż rośnie, pomimo iż sytuacja pandemiczna na świecie niezmiennie negatywnie wpływa na podstawowe dla nas segmenty diagnostyki – hematologię i chemię kliniczną – wskazuje w raporcie kwartalnym Janusz Płocica, prezes zarządu PZ Cormay. – Pozytywny wpływ na wyniki ma również rozwój działalności związanej z diagnostyką COVID-19. Nasza aktywność w tym segmencie do niedawna opierała się głównie na sprzedaży testów do wykrywania przeciwciał i przeciwciał neutralizujących. Testy te nabierają coraz większego znaczenia diagnostycznego w związku z postępującym programem szczepień. W ostatnim okresie do naszej oferty sprzedażowej dodaliśmy też testy realizowane w technologii RT-PCR, stawiając pierwszy biznesowy krok w segmencie biologii molekularnej – dodaje Janusz Płocica. Niedawno spółka podjęła decyzję o zaniechaniu prac nad projektami Hermes oraz BlueBox. Podjęto ją w oparciu o analizę ww. projektów, ich otoczenia rynkowego i potencjału biznesowego. Spółka ponad 10 lat temu przyjęła ambitny program opracowania od zera grupy własnych urządzeń diagnostycznych. – Cel ten nie został w pełni osiągnięty, ale jeden z najważniejszych projektów realizowanych w ramach programu – analizator biochemiczny Equisse – przechodzi dziś ostatnie testy przed wprowadzeniem go na rynek. Ogromna wiedza i doświadczenie zdobyte przez Grupę w trakcie realizacji programu jest wykorzystywana, m.in., przy rozbudowie oferty o analizatory produkowane na nasze zlecenie. W 2021 roku zamierzamy poszerzyć naszą ofertę o cztery nowe modele aparatów, w tym także analizatory kierowane na coraz istotniejszy dla nas rynek weterynaryjny. Oczekujemy, iż krok ten będzie kolejnym impulsem do wzrostu skali naszego biznesu – dodaje prezes PZ Cormay. Źródło: akcjonariat.pl

reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1