reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Zortrax
Przemysł elektroniczny |

Zortrax i Skriware podpisały umowę o współpracy

Już w maju pierwszym efektem współpracy Zortrax i Skriware będzie wyposażenie szkół w Irlandii w laboratoria SkriLab, w skład których wchodzą m.in. drukarki 3D Zortrax M200 Plus.

Zawarta umowa o współpracy strategicznej pomiędzy Zortrax a Skriware jest efektem listu intencyjnego podpisanego w lutym tego roku. Jej wartość to około 4,8 mln zł.
Kolejnym krokiem jest oferta przygotowana zgodnie z wymaganiami rządowego programu Aktywna Tablica. Program ten daje możliwość dofinansowania 4,5 tys. polskich szkół, dzięki czemu w wielu z nich pojawić może się nowoczesne laboratorium edukacyjne SkriLab. – Dynamicznie zmieniający się świat stawia przed młodymi ludźmi wchodzącymi w dorosłość nowe wyzwania. W sposób dość drastyczny pokazała to pandemia, weryfikując system oświaty i sytuację współczesnej edukacji. Współpraca ze Skriware pozwala nam realizować jedno z kluczowych założeń strategii Zortrax – aktywne uczestniczenie w kształtowaniu współczesnej edukacji i wspieranie przyszłych profesjonalistów w obraniu ścieżki ich kariery – mówi Mariusz Babula, wiceprezes zarządu Zortrax SA. Zortrax, specjalista w obszarze druku 3D, podpisał 13 maja umowę z docenianym za innowacje w zakresie edukacji Skriware, zapowiadaną wcześniej w liście intencyjnym z 17 lutego 2021 roku. Dokument określa m.in. warunki współpracy strategicznej obu firm. Na mocy zawartej umowy drukarka 3D Zortrax M200 Plus stanie się nieodłącznym elementem sztandarowego produktu Skriware – czyli laboratorium edukacyjnego SkriLab. Autorskie rozwiązanie Skriware to kompleksowy system edukacyjny, oparty o technologię druku 3D, robotykę, programowanie i narzędzia służące do modelowania przestrzennego. Dzięki Skriware użytkownicy mogą w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnych technologii w celu kształcenia najbardziej pożądanych współcześnie kompetencji zgodnie z metodologią STEAM (z ang. Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics). SkriLab ma pomóc nabyć umiejętności, takie jak zdolność krytycznego, samodzielnego myślenia, projektowego podejścia do pracy, działania w zespole czy kreatywnego rozwiązywania problemów, przy jednoczesnym rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych. Celem laboratorium jest rozwijanie u uczniów kompetencji istotnych z punktu widzenia prognoz dotyczących przyszłej sytuacji na rynku pracy. SkriLab stanowi jednocześnie pomocne narzędzie dla nauczycieli podnosząc ich kwalifikacje zawodowe i wyposażając w materiały potrzebne do przeprowadzenia angażującej lekcji – w szkole lub modelu zdalnym. Wartość podpisanego kontraktu na lata 2021-2024 wynosi 4,8 mln zł, jednak w zależności od przebiegu współpracy i jej zasięgu geograficznego kwota może wzrosnąć. – Dostrzegliśmy potencjał, który niosło ze sobą połączenie naszego oprogramowania i treści edukacyjnych ze sprawdzoną w licznych bojach technologią druku 3D. Podpisanie umowy pomiędzy Skriware i Zortrax umożliwiło doposażenie kompleksowych laboratoriów edukacyjnych w drukarki 3D o uznanej na świecie jakości. Dzięki temu stworzyliśmy rozwiązanie, które jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji zarówno w Polsce jak i na całym świecie – mówi Karol Górnowicz, prezes zarządu Skriware.

reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-2
reklama
reklama