reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© homiel dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

LUG: wyniki za I kwartał pod wpływem wzrost cen komponentów i kosztów transportu

Grupa Kapitałowa LUG S.A. zakończyła pierwszy kwartał roku skonsolidowanymi przychodami na poziomie 37,53 mln zł, (45,39 mln zł w 1Q2020). Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 10,51 mln zł (18,28 mln zł, -42,5% r/r).

Grupa LUG rozpoczęła już inwestycję w rozbudowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Nowym Kisielinie, na które przeznaczyła 7,1 mln zł. Podpisała też kontrakt o wartości 32,08 mln zł. na modernizację oświetlenia ulicznego Miasta Stołecznego Warszawa.
Kontrakt na modernizację oświetlenia Miasta Stołecznego Warszawa Pierwszy kwartał roku spółka rozpoczęła od podpisania kontraktu na modernizację oświetlenia ulicznego Miasta Stołecznego Warszawa. W ramach umowy, należąca do Grupy Kapitałowej spółka LUG Light Factory, dostarczy ok. 38,5 tys. opraw oświetleniowych zaprojektowanych specjalnie dla polskiej stolicy. Wartość podstawowego kontraktu wynosi ponad 32,08 mln zł brutto i może zostać powiększona o kolejne 5 mln zł brutto. Obecnie realizowane są etapy związane z projektowaniem opraw, certyfikacją, projektami fotometrycznymi oraz systemem do inwentaryzacji. Dziś, podczas Smart City Forum, został zaprezentowany prototyp oprawy SAVA, która docelowo pojawi się na ulicach stolicy. SAVA, rozwiązanie future-proof, ma stanowić podstawę rozwoju inteligentnej infrastruktury w mieście – zapewnia LUG. W pierwszym kwartale LUG podpisał też kilka nowych projektów infrastrukturalnych realizowanych dla mniejszych JST. Obok opraw oświetleniowych dostarczać będzie także autorski system zarządzania oświetlenie LUG URBAN. Presja kosztowa dotycząca komponentów elektronicznych i frachtu morskiego wpływa na wyniki I kwartału Na wyniki finansowe Grupy LUG w pierwszym kwartale roku istotny wpływ miały gospodarcze skutki pandemii – opóźnienia w dostawach komponentów, które zaowocowały znacznymi opóźnieniami w realizacji zakontraktowanych projektów. Przesunięcia te były efektem utrudnień w międzynarodowym transporcie morskim (w tym blokadą Kanału Sueskiego) oraz z długookresowych utrudnień podażowych. W przypadku niektórych kontraktów opóźnienia były spowodowane zmianami harmonogramu inwestycji, a ich realizacja jest spodziewana w kolejnych kwartałach 2021 roku. – W I kw. 2021 r. zmagaliśmy się ze skutkami szoków popytowych i podażowych na rynkach komponentów elektronicznych oraz z turbulencjami w globalnym transporcie morskim. W efekcie, realizacja części kontraktów została przesunięta na kolejne kwartały roku. Jednocześnie zrealizowaliśmy programy optymalizacyjne, które pozwoliły nam znacznie ograniczyć koszty sprzedaży i ogólnego zarządu – wyjaśnia Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG SA. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w I kw. 2021 r. 10,51 mln zł, względem 18,28 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej LUG S.A. w I kwartale wyniósł 0,77 mln zł, natomiast marża netto uległa obniżeniu o 2,2 pp. w stosunku do wyniku z I kw. 2020 roku i osiągnęła poziom 2,1 procent. Zysk operacyjny w I kw.2021 r. wyniósł 0,57 mln zł, względem 1,11 mln zł przed rokiem. Struktura zysku operacyjnego znalazła odzwierciedlenie w poziomie marży operacyjnej, która w omawianym okresie wyniosła 1,5 procent i była o 0,9 pp. niższa niż w I kwartale 2020 roku. Wynik EBITDA wyniósł 3,14 mln zł, co jest poziomem o 7,9 proc. niższym niż przed rokiem. Obniżenie wyniku EBITDA spowodowane spadkiem zysku brutto na sprzedaży zostało zamortyzowane istotnym zmniejszeniem kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu. Marża EBITDA wyniosła w I kw. br. 8,4proc. i była o 0,9 pp. wyższa rok do roku w efekcie rozliczenia amortyzacji na poziomie 2,57 mln zł względem 2,3 mln zł przed rokiem – informuje LUG w komunikacie. Znacząca redukcja kosztów sprzedaży W I kwartale 2021 roku spółka zrealizowała programy optymalizacyjne, które w znacznym stopniu ograniczyły koszty sprzedaży i ogólnego zarządu. Koszty sprzedaży w I kw. 2021 r. wyniosły 6,04 mln zł i były o 49,9 procent niższe niż przed rokiem oraz o 54,7 procent niższe niż w poprzednim kwartale. Tak głębokie obniżenie kosztów sprzedaży jest efektem przeprowadzonej reorganizacji struktury handlowej oraz niższymi r/r kosztami podróży służbowych i reprezentacji. – Jestem przekonany, że podstawą naszego dalszego efektywnego rozwoju będą pozyskiwane projekty infrastrukturalne w Polsce i na świecie. Dlatego też w styczniu podjęliśmy decyzję o rozbudowie naszej drugiej polskiej fabryki zlokalizowanej w Nowym Kisielinie k. Zielonej Góry, czyli Centrum Badawczo-Rozwojowego. Inwestycja w nową przestrzeń produkcyjną i nowy magazyn jest naszą odpowiedzią na wyzwania związane z dynamicznym rozwojem i realizacją dużych projektów infrastrukturalnych – dodaje Ryszard Wtorkowski.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-1
reklama
reklama