reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

APS Energia dostarczy komponenty urządzeń do wagonów

Zamawiającym jest PKP Intercity Remtrak. APS Energia dostarczy jednosystemowe przetwornice statyczne podwagonowe wraz z systemami diagnostyki pokładowej oraz rejestratorami ciśnień. Łączna wartość umowy może sięgnąć nawet 13,7 mln PLN.

Umowę zawarto do 31 grudnia 2022 roku, przy czym w razie złożenia zamówienia na dalsze komplety urządzeń, termin obowiązywania umowy zostanie przedłużony zgodnie z harmonogramem ustalonym dla realizacji tego zamówienia. – Z dniem zawarcia umowy odbiorca zamówił komplety ww. urządzeń do wagonów za cenę 2,2 mln zł netto. Umowa stanowi następnie, iż odbiorca dołoży wszelkich starań, aby zamówić dalsze komplety urządzeń, co nie oznacza zobowiązania odbiorcy do złożenia takiego zamówienia. W przypadku, gdy odbiorca w terminie do dnia 31 lipca 2021 roku zleci dalsze dostawy ponad zagwarantowane w dniu podpisania umowy, należne emitentowi wynagrodzenie netto wyniesie łącznie (tj. wraz z wynagrodzeniem za dostawy zagwarantowane w dniu podpisania umowy) 13,2 mln zł, a w przypadku zamówienia dalszych kompletów po wskazanej dacie - 13,7 mln zł. Wynagrodzenie płatne będzie etapami, każdorazowo po dokonaniu dostawy produktów – czytamy w komunikacie APS Energia. APS Energia ma za sobą wymagający rok. Pandemia COVID-19 spowodowała, że spółka funkcjonowała w zupełnie nowych realiach. W efekcie przychody Grupy spadły r/r o 37% do 85,4 mln zł. W ubiegłym roku można było zaobserwować wśród klientów APS Energia m.in. wstrzymanie części inwestycji i przesuwanie ich rozpoczęcia na późniejsze okresy, jak również problemy z odbiorem wyprodukowanych już przez Grupę urządzeń. – W tym roku mamy zdecydowanie więcej zamówień, niż poprzednich okresach, co jest optymistycznym sygnałem. Posiadamy dosyć obfity backlog. Jeśli nie będziemy mieć problemów z odbiorami, to powinno być zdecydowanie lepiej – mówił na kwietniowym spotkaniu Trigon Green-Tech Conference 2021 Piotr Szewczyk, prezes APS Energia.
reklama
reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-2
reklama
reklama