reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Rynki UE motorem napędowym Aplisensa

Producent aparatury kontrolno-pomiarowej ma za sobą udany początek roku i w pierwszym kwartale znacząco zwiększył zyski.

W I kwartale 2021 roku skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Aplisens osiągnął wartość 3,9 mln zł (+ 30,7 proc. r/r), przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 26,0 mln zł (+3,8 proc. r/r), natomiast zysk operacyjny 4,6 mln zł (+29,5 proc. r/r). Kluczowy wpływ na osiągnięte wyniki miał wzrost (19,3 proc. r/r) sprzedaży na rynkach Unii Europejskiej. – W I kwartale 2021 wróciliśmy do poziomów wyników wypracowanych w rekordowym 2019 roku. Grupa Kapitałowa Aplisens odnotowała wzrost (r/r) parametrów operacyjnych, a także wszystkich najważniejszych wskaźników rentowności. Dostrzegamy poprawę nastrojów panujących na rynku, która znajduje odzwierciedlenie w większej liczbie zamówień. Jest to szczególnie odczuwalne w krajach UE. Na rynku polskim wypracowaliśmy zbliżony poziom sprzedaży w stosunku do ubiegłorocznego. Co, patrząc przez pryzmat trwającej trzeciej fali pandemii, oceniam jako dobry wynik – mówi Adam Żurawski, prezes Aplisens SA. Adam Żurawski zwraca uwagę, że wciąż dużym wyzwaniem, w kontekście realizacji strategii 2020-22, pozostają rynki WNP. Osłabienie siły nabywczej gospodarki rosyjskiej i powolne wychodzenie ze spowolnienia gospodarczego wywołanego COVID-19, a także niepewna sytuacja polityczna na Białorusi i Ukrainie wpływają negatywnie na poziom sprzedaży i aktualnie trudno ocenić, kiedy sytuacja ulegnie zmianie – ocenia prezes Aplisensa. W minionym kwartale największy udział (35,9 proc.) w strukturze przychodów GK Aplisens miał rynek polski, gdzie zrealizowano sprzedaż na poziomie 9,3 mln zł (-2,1 proc. r/r). Przychody z rynku UE (28 proc.) osiągnęły wartość 7,3 mln zł (19,3 proc. r/r), natomiast z WNP 7,1 mln zł (-10,8 proc. r/r), co stanowi 27,4 proc. sprzedaży ogółu Grupy. Największy wzrost przychodów (58 proc. r/r) odnotowano na rynkach pozostałych (8,6 proc.), gdzie zrealizowano sprzedaż na poziomie 2,25 mln zł. Najbardziej perspektywicznym rynkiem spośród rynków pozostałych pozostają: Turcja, Korea Południowa, Pakistan, Tajwan, Chile i Australia oraz w dłuższej perspektywie USA. Aplisens liczy, że jeszcze I półroczu 2020 r. uda jej uzyskać certyfikaty dla przetworników ciśnienia na rynkach USA i Kanady. Ich otrzymanie może mieć przełożenie na wzrost skali działalności Grupy na innych rynkach, między innymi na Bliskim Wschodzie, gdzie w niektórych branżach wymagane są wspomniane certyfikaty. Spółka chce, dziesiąty rok z rzędu, wypłacić dywidendę. 4 maja 2021 roku zarząd Aplisens SA rekomendował by z zysku za 2020 rok przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 4,75 mln zł, co daje 0,4 zł na akcję.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2