reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© VIGOSystem
Przemysł elektroniczny |

Vigo System oczekuje dalszych wzrostów po rekordowym kwartale

W 2021 roku spółka oczekuje kolejnych znaczących wzrostów przychodów ze sprzedaży we wszystkich segmentach. W segmencie przemysłowym założono 20% poprawę, a bezpieczeństwa transportu kolejowego – w przedziale 10-20%. Spodziewane przychody w obszarze wojskowym to około 20 mln zł.

W I kwartale 2021 roku przychody Vigo System wzrosły o 17,6% w ujęciu r/r do 14,6 mln zł. To najlepszy kwartał w dotychczasowej historii przedsiębiorstwa. Sprzedaży modułów detekcyjnych stanowiła 96,3% ogólnych przychodów. Reszta pochodziła ze sprzedaży materiałów półprzewodnikowych. Decydujący wpływ na wysokość obrotów miał wzrost sprzedaży o 462% (tj. 4,1 mln zł) r/r produktów do zastosowań wojskowych (stanowią 34,5% całego portfela zamówień). W minionym kwartale wynik EBITDA sięgnął 6,84 mln zł (+24,8% r/r), a zysk netto 5,4 mln zł (+105,5%). Istotny wpływ na poziom wyniku netto miało ujęcie aktywa z tytułu podatku odroczonego w wysokości 490 tys. zł. Wynik netto skorygowany o aktywo z tytułu podatku odroczonego wzrósł o 86,9% r/r i wyniósł 4,9 mln zł. – W 2021 r. spółka oczekuje kolejnych znaczących wzrostów przychodów ze sprzedaży we wszystkich segmentach. W ocenie zarządu, na podstawie obecnie posiadanych informacjach o spodziewanych zamówieniach na dotychczasowe oraz nowe produkty w 2021 r., spółka liczy na wzrost na poziomie powyżej 20% w stosunku do wyników uzyskiwanych w 2020 roku – podaje w raporcie kwartalnym Vigo System. W perspektywie krótkoterminowej założono, że zastosowania przemysłowe detektorów będą głównym czynnikiem wzrostu sprzedaż spółki w kolejnych latach. W 2021 r. oczekiwany jest co najmniej 20% wzrost w tej aplikacji. W segmencie wojskowym spółka realizuje obecnie zamówienia ze strony Safran Aerotechnics o wartości 5,3 mln euro, z czego większość zostanie zrealizowana w 2021 r. Dodatkowo liczy na kolejne zamówienia ze strony PCO SA, jak i nowych klientów z segmentu technik wojskowych. Oczekiwane przychody z tego obszaru w 2021 r. to około 20 mln zł. W segmencie bezpieczeństw transportu kolejowego Vigo realizuje obecnie kontrakt na dostawy detektorów dla spółki z grupy Caterpillar. W ocenie zarządu przychody z segmentu kolejowego będą w 2021 r. wyższe o 10-20% od przychodów z 2020 r. W obszarze medycyna i nauka spółka pozyskała w 2020 r. nowego klienta, dla którego opracowywana jest technologia detektora do zastosowań związanych z monitorowaniem zdrowia. Ewentualne rozpoczęcie dostaw detektorów planowane jest nie wcześniej niż w 2023 r. – Spółka intensywnie rozwija sieć sprzedaży warstw epitaksjalnych. W 2021 roku spółka zakłada osiągnięcie przychodów z nowego segmentu na poziomie co najmniej 1,5 mln euro – dodaje Vigo System. Źródło: akcjonariat.pl

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-2