reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Zortrax Przemysł elektroniczny |

Połączenie Corelens i Zortrax ze zgodą akcjonariuszy

Producent drukarek 3D coraz bliżej NewConnect: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Corelens SA 30 kwietnia podjęło jednomyślnie uchwałę o połączeniu Corelens z Zortrax SA.

Połączenie zostało zapowiedziane listem intencyjnym z 30 września 2020 roku i ma zostać dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Zortrax na Corelens w zamian za akcje, które Corelens wyemituje dla akcjonariuszy Zortrax. Dzięki fuzji, Zortrax uzyska status spółki publicznej. – Uważamy, że GPW jest naturalnym środowiskiem dla firm o technologicznym i eksportowym profilu, a my bez wątpienia do tego grona się zaliczamy. Ponadto, uzyskując status spółki publicznej realizujemy nasze zobowiązanie wobec akcjonariuszy mniejszościowych. (…) Oczekujemy, że wejście na NewConnect będzie katalizatorem do dalszego rozwoju – komentował we wrześniu ubiegłego roku Mariusz Babula, prezes Zortrax. W związku z połączeniem Corelens emituje dla akcjonariuszy Zortrax 111 937 500 akcji, po cenie jednostkowej 1,34 zł. Na jedną akcję Zortrax będzie przypadać 15 akcji Corelens. Akcjonariusze zadecydowali także o zmianie nazwy spółki (z Corelens na Zortrax) oraz o zmianie siedziby (Olsztyn). Zortrax to firma z siedzibą w Olsztynie, która dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie druku trójwymiarowego, oferując desktopowe urządzenia 3D, materiały do druku, oprogramowanie Z-SUITE i inne produkty zwiększające wydajność procesu prototypowania. Dla producenta drukarek 3D niezwykle atrakcyjny jest sektor healthcare, w którym działa Corelens. Zortrax w lutym tego roku podpisał akt założycielski spółki Zortrax Dental SA, która ma się specjalizować w rozwiązaniach dla klientów z branży stomatologicznej, protetycznej i ortodontycznej.
March 29 2023 21:41 V20.13.15-1
reklama
reklama