reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Straż Graniczna ma nowego robota – PIAP GRYF

Łukasiewicz – PIAP dostarczył robota pirotechnicznego PIAP GRYF do Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie – jednego z trzech ośrodków SG przygotowujących kadry do służby w ochronie granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie jest jedynym ośrodkiem realizującym szkolenia z zakresu działań minersko-pirotechnicznych na rzecz Straży Granicznej, a także innych służb, których działanie wymaga wiedzy z zakresu rozpoznania i neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych. – Baza dydaktyczna szkoły została wzbogacona o najnowszego cyfrowego, średniego (48 kg) robota pirotechnicznego PIAP GRYF wraz niezbędnym wyposażeniem do montażu akcesoriów dodatkowych, jak uchwyt do urządzenia RTG i uchwyt do strzelby gładkolufowej. Dodatkowo dostarczony został bank narzędzi z wybijakiem do szyb, nożycami do cięcia kabli i przebijakiem do opon – informuje PIAP w komunikacie. Mobilny robot pirotechniczny PIAP GRYF przystosowany jest do prowadzenia działań neutralizacyjnych związanych z użyciem przedmiotów i urządzeń niebezpiecznych, w tym materiałów wybuchowych. Maszyna umożliwia bezpieczne rozpoznanie, podjęcie i transport podejrzanego przedmiotu do miejsca jego neutralizacji. W skrajnych sytuacjach neutralizacja może zostać zrealizowana na miejscu ujawnienia niebezpiecznego ładunku z wykorzystaniem akcesoriów robota.
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów © PIAP został utworzony w 1965 roku jako instytut państwowy, którego podstawowym zadaniem było opracowywanie i wdrażanie w różnych gałęziach przemysłu nowych technologii, systemów automatyki, urządzeń produkcyjnych i specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej. Obecnie działania PIAP koncentrują się m.in. na automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych oraz transportu międzyoperacyjnego, systemach kontroli jakości z wykorzystaniem techniki wizyjnej, robotach mobilnych do zastosowań specjalnych, przemysłowych układach pomiarowych i aparaturze kontrolno-pomiarowej czy recyklingu samochodów. W ostatnich latach w Instytucie PIAP opracowano i uruchomiono produkcję antyterrorystycznych robotów mobilnych.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-2