reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Polski producent grafenu rozpoczął IPO i chce pozyskać 8,2 mln zł

Spółka Advanced Graphene Products SA (AGP), specjalista w zakresie produkcji grafenu płatkowego i powierzchniowego z unikalną i opatentowaną technologią HSMG, rozpoczęła pierwszą ofertę publiczną akcji.

AGP zaoferuje inwestorom 817.750 akcji serii C nowej emisji i planuje pozyskać około 8,2 mln PLN brutto, które przeznaczy m.in. na zwiększenie i rozwój mocy produkcyjnych, a także kontynuację prac B+R w najbardziej perspektywicznych obszarach swojej produkcji – informuje spółka w komunikacie.
Advanced Graphene Products SA jest producentem dwóch znanych rynkowi form grafenu: płatkowy (GO – tlenek grafenu, rGO – zredukowany tlenek grafenu) oraz powierzchniowego w oparciu o własną opatentowaną technologię produkcji na ciekłym metalu – HSMG. Spółka, jako jedyny w Polsce producent grafenu, posiada w tym zakresie istotne zaplecze naukowe oraz organizacyjne, które pozwala na komercjalizację zastosowań grafenu na skalę przemysłową. Moce produkcyjne pozwalają AGP na roczną produkcję w ilości 100 kg grafenu płatkowego oraz 150 m kw. grafenu powierzchniowego w ciągu jednej zmiany. AGP opracowuje produkty wspólnie z partnerami komercyjnymi, co zapewnia wykorzystanie środków tylko w tych obszarach, którymi zainteresowani są potencjalni odbiorcy – podkreśla spółka. AGP współpracuje m.in. z firmami: Ciech, Frako-Term, GM Color, PolWax, GRM Systems oraz Pimar Plastics. Ponadto, producent zawarł już pierwsze kontrakty na opracowanie zastosowań komercyjnych grafenu m.in. z Engineo (spółka R&D z branży rowerowej powiązana z Kross) czy Europejską Agencją Kosmiczną. – Nasz model biznesowy zakłada globalną ekspansję oraz dostarczanie wypracowanych aplikacji grafenu do klientów na całym świecie. Planujemy multiplikowanie zastosowań wytwarzanego przez nas grafenu i tym samym pozyskanie kolejnych kontrahentów i partnerów. W ten sposób dążymy do sytuacji, w której zdobyty know-how pozwoli na znalezienie kolejnych możliwości zastosowań, a następnie ich komercjalizacji. Należy podkreślić, że na każdym etapie naszych prac, w pipeline będzie znajdować się określona ilość procedowanych projektów tak, aby zapewnić ich zastępowalność, gdy część zostanie skomercjalizowana i trafi do produkcji czy to pilotażowej czy przemysłowej. Na rok 2021 najważniejsze cele z tym związane to m.in. osiągnięcie pięciokrotnego wzrostu mocy produkcyjnych i wdrożenie pierwszych pilotażowych komercjalizacji opracowanych przez spółkę aplikacji, dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie kilku milionów złotych przychodów ze sprzedaży. W realizacji tego celu pomoże zawarta umowa ramowa z firmą Engineo sp. z o.o. o współpracy handlowej w zakresie sprzedaży wyprodukowanego przez nas grafenu, który znajdzie swoje zastosowanie w przemyśle rowerowym m.in. w karbonowo-grafenowych ramach rowerowych dla marki KROSS – mówi Maciej Gałązka, prezes zarządu Advanced Graphene Products SA.
W 2021 AGP planuje m.in. uruchomienie pilotażowej sprzedaży w 5 obszarach produkcji: kompozytów węglowych, polimerów/ filamentów 3D, żywic epoksydowych, pokryć antykorozyjnych, olejów i smarów.
Aktualnie w portfolio projektowym spółki znajduje się 8 projektów, spośród których dwa już wkrótce zostaną wdrożone do produkcji pilotażowej. Spółka przewiduje, że w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pełnej produkcji pilotażowej będzie w stanie generować ok. 11-14 mln PLN przychodów, przy EBITDA na poziomie ok. 2-5 mln PLN. Potencjał marży brutto w zależności od produktu to ok.35-50%. Historycznie przychody AGP związane były głównie z kontraktowym prowadzeniem prac R&D i sprzedażą grafenu na cele badawcze – kształtowały się na poziomie kilkuset tysięcy złotych rocznie. W 2020 roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 297 tys. zł, co stanowiło spadek o 56,3% co było związane z pandemią COVID-19, która, w następstwie szukania oszczędności przez podmioty trzecie, spowodowała znaczne zmniejszenie nakładów na prowadzone na świecie prace badawczo-rozwojowe. – Działalność spółki dotychczas rozwijała się zgodnie z przyjętą strategią. W ostatnich latach jej przychody ze sprzedaży systematycznie rosły. Ten wynik został wyhamowany przez pandemię w 2020 roku. Jednakże pomimo jej wpływu, podjęliśmy kolejne działania zmierzające do uruchomienia pierwszych produkcji masowych dla naszych partnerów biznesowych. Pierwszą pilotażową sprzedaż chcemy uruchomić w II połowie 2021 roku, obejmie ona nie więcej niż 5 produktów. Ten pipeline podpisanych już oraz negocjowanych obecnie kontraktów to potencjał na roczną sprzedaż o wartości ok. 11 do 14 mln PLN. Naszym celem jest uruchomienie komercjalizacji przynajmniej 2-3 projektów, dzięki czemu w najbliższych pięciu latach moglibyśmy rocznie generować ok 35 mln PLN przychodów z każdego z nich. Jesteśmy zdeterminowani by ten pułap osiągnąć i do niego dążyć – mówi Maciej Gałązka Advanced Graphene Products powstało w 2012 roku, kiedy to jej zespół na czele ze znanym naukowcem i innowatorem prof. dr hab. inż. Piotrem Kulą opracował przełomową metodę metalurgiczną wytwarzania grafenu wielkopowierzchniowego HSMG. Trzy lata później AGP zrealizowała pierwszą sprzedaż grafenu, a rok później uzyskała ochronę patentową na swój wynalazek na terenie Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Od 3 lat spółka prowadzi prace z partnerami komercyjnymi nad opracowaniem technologii zastosowania grafenu w wybranych segmentach przemysłu o największym potencjale.
AGP opracowała produkcję dwóch form grafenu: płatkowego (GO, rGO) - przeznaczonego do wielkoskalowych zastosowań np. w kompozytach węglowych stosowanych np. w elementach sprzętu sportowego, oraz powierzchniowego (metoda HSMG) przeznaczonego do zastosowań o dużych wymaganiach.
Według danych analitycznych dotyczących światowego rynku grafenu, jego średnioroczna dynamika wzrostu w latach 2020-2027 wyniesie około 40%, osiągając 877 mln USD w 2027. (Za: Allied Market Research). Według firmy badawczej Reports n Reports globalna wartość rynku grafenu wzrośnie z 200 mln w 2018 roku do 1 mld USD w 2023 r. – Grafen to jeden z najciekawszych materiałów przyszłości o grubości atomu węgla. Jest wyjątkowo elastyczny, jest półprzewodnikiem o zerowej przerwie energetycznej, świetnie przewodzi ciepło i jest transparentny. Korzystając z doświadczeń międzynarodowych naukowców, opracowaliśmy własną, unikalną metodę wytwarzania grafenu. Wspólnie z producentami z branży takich jak: akcesoria sportowe, chemia czy elektronika opracowaliśmy prototypy jego zastosowania. Co istotne, ciągle pojawiają się pomysły na nowe pola jego aplikacji. Praca naukowa spółki oraz wysiłki zarządu zmierzające do komercjalizacji przyniosły już pierwsze kontrakty oraz listy intencyjne. Wszyscy rozumiemy, że wdrażanie innowacyjnych technologii to zwykle długofalowy proces, ale w przypadku AGP jest on już za nami i właśnie przechodzimy do etapu pilotażowego wdrażania naszych rozwiązań w przemyśle – mówi prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek współudziałowiec AGP. W przypadku objęcia wszystkich nowo emitowanych akcji, ich udział w kapitale zakładowym spółki wyniesie 16%. Zapisy na akcje serii C odbywać się będą po maksymalnej cenie emisyjnej, która została ustalona przez zarząd na poziomie 10 zł za akcję. Zapisy na akcje w transzy małych inwestorów przyjmowane są od 4 do 17 maja 2021 roku, a dla dużych inwestorów: od 19 do 21 maja.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1