reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© annalewandowska
Przemysł elektroniczny |

Aplisens zadecydował o podziale zysku

Producent aparatury kontrolno pomiarowej przeznaczy na dywidendę blisko 4,75 mln PLN, czyli 34,57% wypracowanego w 2020 roku zysku netto.

Zarząd Aplisens SA 4 maja 2021 roku podjął uchwałę o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki przeznaczenia wypracowanego zysku netto za 2020 rok w kwocie 13 731 867,30 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, zgodnie z następującym podziałem:
  • w kwocie 8 984 198,10 zł (65,43% zysku netto za rok 2020) na zwiększenie kapitału zapasowego spółki,
  • w kwocie 4 747 669,20 zł (34,57% zysku netto za rok 2020) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,40 zł na jedną akcję.
W ocenie zarządu, po przeanalizowaniu obecnej sytuacji finansowej spółki, występujących ryzyk oraz planów na najbliższe kwartały, realizacja polityki dywidendowej za rok 2020 na poziomie 35% zysku netto jest zasadna i nie zagraża dalszej działalności spółki i Grupy Kapitałowej Aplisens – informuje Aplisens w komunikacie. Rekomendacja zarządu będzie podlegała ocenie Rady Nadzorczej, a ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-2