reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Sunex
Przemysł elektroniczny |

SUNEX przeprowadzi emisję akcji

Firma chce przeznaczyć pozyskane w ten sposób środki na rozwój działalności, rozbudowę mocy produkcyjnych i wdrożenie innowacyjnych technologii.

Celem SUNEX jest także zwiększenie płynności i otwarcie spółki na nowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
Zarząd SUNEX SA w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wprowadził punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru. Zamiarem zarządu SUNEX jest, aby emisja nastąpiła w drodze oferty publicznej, skierowanej do szerokiego grona potencjalnych inwestorów, na podstawie Memorandum Informacyjnego – maksymalna wartość oferty może wynieść 2,5 mln EUR. Decyzja w sprawie emisji akcji zapadnie na najbliższym ZWZA zaplanowanym na 27 maja br. Celem planowanej emisji jest pozyskanie dodatkowego finansowania, które umożliwi przyspieszenie realizacji strategicznych planów spółki w zakresie rozbudowy mocy produkcyjnych w obszarze urządzeń opartych o odnawialne źródła energii. – Mamy dużą liczbę zamówień, chcemy się dalej dynamicznie rozwijać. Branża odnawialnych źródeł energii jest bardzo perspektywiczna. Zwiększająca się świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, przy wsparciu rządowych programów pomocowych, powoduje dynamiczny wzrost popytu na systemy bazujące na OZE. Realizacja projektów obejmujących zwiększenie mocy produkcyjnych i wdrożenie nowych technologii m.in. w zakresie automatyzacji produkcji, pozwoli wzmocnić naszą pozycję konkurencyjną i wykorzystać rynkową koniunkturę. Celem przeprowadzenia oferty akcji jest również zwiększenie płynności akcji oraz otwarcie spółki na nowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych – podkreślił Romuald Kalyciok, prezes zarządu SUNEX SA. Na potrzeby finansowania rozwoju i uruchamiania innowacyjnych technologii SUNEX ubiega się o dofinansowanie ze środków programów pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-2
reklama
reklama