reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Groclin wyprodukuje rowery elektryczne

Nowa strategia Groclinu, przyjęta w reakcji na trudną sytuację w branży motoryzacyjnej, zakłada zaangażowanie w elektromobilność, OZE oraz inteligentne rozwiązania dla budownictwa mieszkaniowego.

Groclin ogłosił założenia do nowej strategii, obejmujące przede wszystkim zaangażowanie spółki w sektorze szerokorozumianej elektromobilności oraz w odnawialne źródła energii w połączeniu z budową potencjału oraz kompetencji w sektorze inteligentnych rozwiązań dla budownictwa mieszkaniowego – poinformował Groclin we wczorajszym komunikacie. Groclin przypomina, że od lat prowadził działania restrukturyzacyjne, aby osiągnąć stały poziom rentowności. Niestety, efekty tych starań „zostały zniweczone na skutek załamania branży motoryzacyjnej w roku 2020 w wyniku pandemii” – pisze spółka. Groclinowi nie udało się odbudować potencjału sprzed pandemii. – Podejmowane działania obejmowały pozyskanie nowych klientów z branż okołomotoryzacyjnych, jak również możliwość wejścia w alianse z innymi producentami/wytwórcami poszyć oraz oferujących dostawy dla przemysłu motoryzacyjnego, a także pozyskanie inwestora dla spółki – czytamy w komunikacie. Pozytywnie natomiast przedstawia się projekt produkcji rowerów elektrycznych pod marką Groclin. Przedsięwzięcie ma swój początek w 2018 roku, gdy Gerstner Managementholding GmbH (GMH), czyli główny akcjonariusz Groclinu, ruszył z pilotażowym projektem związanym z budową nowoczesnego portalu rowerowego jako wstępu do budowy bazy dla rozpoczęcia produkcji i sprzedaży rowerów. Drugi etap, realizowany z Groclinem w ubiegłym roku, zakładał produkcję próbnej partii rowerów oraz akcesoriów do rowerów elektrycznych w postaci stacji ładujących. – Pozytywne efekty, jak również bardzo obiecujące prognozy spowodowały, że w dniu 27 kwietnia 2021 roku zarząd Groclinu podjął uchwałę o pełnym zaangażowaniu spółki w realizację tego projektu i rozpoczęciu procesu przejęcia projektu od obecnego podmiotu tj. spółki eGroclin Spółka z o.o. Obecnie prowadzony jest proces wyceny tej spółki i w zależności od decyzji akcjonariuszy profil działalności Groclinu zostanie rozszerzony o produkcję i sprzedaż rowerów elektrycznych – czytamy w komunikacie. Kontynuacja tego projektu będzie wymagała znaczących inwestycji, ale spółka podkreśla, że jest to bardzo zyskowny segment. Groclin prowadzi również ze spółką powiązaną z GMH tj. Automatiq Spółka z o.o. projekt z obszaru inteligentnych rozwiązań dla budownictwa mieszkaniowego. Groclin ocenia, że włączenie tego rentownego projektu w struktury spółki pozwoli na poprawę pozycji rynkowej oraz poszerzenie oferty i uzyskanie znacznie większego efektu skali. – Jest to drugi kluczowy projekt prowadzony przez GMH we współpracy z Groclinem, którego celem jest zaoferowanie powszechnemu odbiorcy pakietu świadczeń z dziedziny inteligentnych domów. Projekt ten prowadzony od kilku lat, przeszedł już wszystkie fazy oceny akceptacji rynkowej i obecnie Automatiq Spółka z o.o. z powodzeniem oferuje na rynku usługi w zakresie montażu szeregu instalacji służących do obsługi domów mieszkalnych oraz mieszkań – informuje Groclin. Decydując się na zaangażowanie w nowe obszary, zarząd spółki będzie rekomendował akcjonariuszom podjęcie uchwał umożliwiających pozyskanie środków na inwestycje w te projekty – informuje Groclin.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 11 2024 07:39 V22.4.25-1
reklama
reklama