reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 29 kwietnia 2021

Projekt Softblue wybrany do dofinansowania

NCBR wybrało do dofinansowania projekt Softblue SA pn. Innowacyjny, rozproszony system transakcji handlowych produktów rolnych, oparty na dedykowanym standardzie metadanych, technologii blockchain oraz metodach i technikach inteligencji obliczeniowej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 7/1.1.1/2020 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, wśród których znajduje się wspomniany wyżej projekt Softblue. Całkowita wartość projektu to 10,2 mln PLN, a kwota dofinansowania wyniesie 7,82 mln PLN. O podpisaniu umowy i otrzymaniu dofinansowania spółka będzie informowała w kolejnych raportach. Bydgoska spółka SoftBlue powstała w 2003 roku. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Dział Badań i Rozwoju SoftBlue skupia się na trzech głównych obszarach: biotechnologii, teleinformatyce oraz oprogramowaniu. Spółka opracowała między innymi autorskie systemy w dziedzinie ochrony powietrza np. SoftBlue Airdron.
reklama
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-2