reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

Projekt Softblue wybrany do dofinansowania

NCBR wybrało do dofinansowania projekt Softblue SA pn. Innowacyjny, rozproszony system transakcji handlowych produktów rolnych, oparty na dedykowanym standardzie metadanych, technologii blockchain oraz metodach i technikach inteligencji obliczeniowej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 7/1.1.1/2020 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, wśród których znajduje się wspomniany wyżej projekt Softblue. Całkowita wartość projektu to 10,2 mln PLN, a kwota dofinansowania wyniesie 7,82 mln PLN. O podpisaniu umowy i otrzymaniu dofinansowania spółka będzie informowała w kolejnych raportach. Bydgoska spółka SoftBlue powstała w 2003 roku. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Dział Badań i Rozwoju SoftBlue skupia się na trzech głównych obszarach: biotechnologii, teleinformatyce oraz oprogramowaniu. Spółka opracowała między innymi autorskie systemy w dziedzinie ochrony powietrza np. SoftBlue Airdron.
March 23 2023 15:49 V20.13.12-2
reklama
reklama