reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Rekordowe wyniki Sonela

Silny popyt na produkty Sonela i wprowadzenie nowych urządzeń do najszybciej rozwijających się branż pozwoliło wyśrubować wyniki do rekordowych poziomów.

Pandemia COVID-19 nie przeszkodziła Sonelowi w poprawie wyników w 2020 roku. Skonsolidowane przychody spółki wzrosły r/r o 6,5% do 116,1 mln PLN. Zysk operacyjny zwiększył się o 37% do 14,8 mln PLN, a netto o 42% do 13,4 mln PLN. Ważne dla ubiegłorocznych wyników okazało się m. in. wprowadzenie dwóch produktów dla klientów z najszybciej rozwijających się branż (przystawka EVSE do kompleksowego badania stacji ładowania pojazdów elektrycznych i MPI-540-PV – narzędzie do mierzenia parametrów instalacji fotowoltaicznych).
W ubiegłym roku spółka Sonel SA odpowiadała za 91,8% całego poziomu sprzedaży Grupy. Dwie pozostałe, czyli Foxytech i Sonel Instruments India, osiągnęły odpowiednio 5,3% i 2,8% sprzedaży.
– Pomimo pandemii w 2020 roku popyt na produkty Sonel SA był bardzo silny i to spowodowało, że mimo trudności, Grupa kończy rok 2020 na rekordowych poziomach sprzedaży oraz zysku – wskazuje w raporcie rocznym Krzysztof Wieczorkowski, prezes Sonela. – W roku 2020 najistotniejszą spółką była oczywiście Sonel SA, która wypracowała ponad 92 % przychodów. Należy podkreślić, że spółka Foxytech wypracowała znacznie niższą sprzedaż niż w roku poprzednim i niewielką stratę netto. Natomiast spółka w Indiach zwiększyła sprzedaż oraz wypracowała dodatni wynik netto. Sprawdziła się zatem, nasza teza o atrakcyjności tego rynku i konieczności utrzymywania tej działalności, pomimo strat w latach ubiegłych, ponieważ rynek ten ma nie tylko możliwości generowania zysków, ale też stwarza szanse testowania nowych rozwiązań w ekstremalnie trudnych warunkach. Kondycja spółki indyjskiej powoli poprawia się i oczekujemy, że w 2021 roku osiągnie sprawność pozwalającą generować stabilne zyski – ocenia prezes Sonela. Spółka Foxytech zamierza w 2021 roku ściślej współpracować ze swoim chińskim partnerem, który od stycznia 2021 przejął większościowy pakiet udziałów (60%), Spółka ta będzie oferowała na rynku krajowym zaawansowane produkty z zakresu pomiarów energii elektrycznej. W tym roku Sonel chce skupić się na cyfryzacji procesów biznesowych oraz informatyzacji rozwiązań technicznych, co w przyszłości przełożyć się powinno na jeszcze większą atrakcyjność oferty. – Wydaje się, że w 2021 roku i latach kolejnych istotnym czynnikiem rozwoju i największą szansą będzie uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego mierników energii w spółce Foxytech oraz rozwój sprzedaży w tym obszarze – ocenia Krzysztof Wieczorkowski. Należy odnotować znaczącą poprawę Grupy pod względem poziomu gotówkowego. Na koniec ubiegłego roku stan środków pieniężnych wynosił 25,6 mln PLN wobec niespełna 8 mln PLN rok wcześniej. Cash flow operacyjny zwiększył się z 15,1 mln PLN do 27,6 mln PLN. Stabilna sytuacja finansowa spowodowała, że w kwietniu zarząd Sonela podjął decyzje o rekomendowaniu wypłaty dywidendy w 2021 roku w łącznej kwocie 14 mln PLN, co daje 1 PLN na akcję i stopę w wysokości 9,2%. Źródło: akcjonariat.pl

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-2
reklama
reklama