reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© designersart dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Dobra końcówka roku w wykonaniu PZ Cormay

Pozytywny wynik ostatniego kwartału 2020 roku był możliwy m.in., dzięki istotnej rozbudowie oferty produktowej, zarówno w obszarze diagnostyki COVID-19, jak i w odpowiadających za gros przychodów Grupy segmentach hematologicznym i biochemicznym – wskazuje prezes zarządu PZ Cormay.

Po słabszym II i III kwartale 2020 roku, kiedy sprzedaż Grupy malała, w ostatnim kwartale roku nastąpił 14-proc. wzrost w ujęciu r/r do poziomu 21,3 mln zł. W efekcie znormalizowana EBITDA zwiększyła się w porównaniu do IV kwartału 2019 roku o 1,3 mln zł i zamknęła się dodatnim wynikiem w wysokości 0,2 mln zł. – Pozytywny wynik ostatniego kwartału 2020 roku był możliwy m.in. dzięki istotnej rozbudowie oferty produktowej, zarówno w obszarze diagnostyki COVID-19, jak i w odpowiadających za gros przychodów Grupy segmentach hematologicznym i biochemicznym. Wprowadzenie do oferty łącznie czterech nowych analizatorów (3 biochemicznych oraz jednego hematologicznego) zaowocowało wzrostem sprzedaży sprzętu diagnostycznego w drugiej połowie 2020 roku i w pierwszych miesiącach obecnego roku. Nie poprzestajemy na tym, w 2021 roku zamierzamy poszerzyć naszą ofertę o kolejne cztery nowe modele analizatorów hematologicznych i jeden biochemiczny, jak i rozpocząć komercjalizację opracowanego przez Grupę analizatora biochemicznego Equisse – informuje w raporcie rocznym Janusz Płocica, prezes zarządu PZ Cormay. PZ Cormay zapowiada także rozbudowanie oferty związane z diagnostyką weterynaryjną i większą aktywność dystrybucyjną w tym segmencie. – Oczekujemy, iż planowane wzbogacenie oferty połączone ze zintensyfikowanymi działaniami sprzedażowymi przełoży się na dynamiczny wzrost sprzedaży analizatorów i w efekcie - na wzrost sprzedaży oferowanych i produkowanych przez spółkę odczynników, będących naszymi najbardziej dochodowymi produktami – ocenia Janusz Płocica. W całym 2020 skonsolidowane przychody spółki spadły r/r o 5% do 65,3 mln zł. Na krajowym rynku sprzedaż wzrosła o 24%, a na zagranicznych zmniejszyła się o 11%. Zmniejszony eksport wynikał z ograniczonego popytu na asortyment Grupy wynikającego z trwającej pandemii COVID-19. Dzięki poszerzeniu oferty na rynku polskim o testy i odczynniki pozwalające na wykrywanie przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Grupie udało się zanotować znaczący wzrost sprzedaży w tym segmencie rynku, który częściowo zrekompensował niższe przychody na rynkach eksportowych. Ubiegłoroczna EBITDA wyniosła blisko -3 mln zł (-30,7 mln zł w 2019 r.). Strata netto sięgnęła 12,8 mln zł wobec blisko 40 mln zł na minusie rok wcześniej. – O ujemnym wyniku Grupy w minionym roku przesądziły wydarzenia jednorazowe, w przeważającej części o niegotówkowym charakterze, jak różnice kursowe, aktualizacje wycen aktywów finansowych czy aktualizacje wartości prac rozwojowych. Oczyszczona, powtarzalna EBITDA w 2020 roku, pomimo spadku przychodów, zwiększyła się o 2,0 mln zł, znacząco zmniejszając stratę – tłumaczy prezes PZ Coramy. Miniony rok stał pod znakiem pandemii. Już w pierwszych miesiącach 2020 roku w ofercie Cormaya pojawiły się dedykowane diagnostyce COVID-19 produkty z obszaru immunologii. Ich sprzedaż, szczególnie w pierwszej połowie roku, stanowiła istotne źródło dochodów. W kolejnych okresach spółka poszerzyła ofertę o testy antygenowe, by w końcu wzbogacić ją o testy PCR, przeznaczone zarówno na rynek krajowy, jak i rynki zagraniczne. – Nasze dotychczasowe działania w tym obszarze nie były obliczone wyłącznie na realizację doraźnych korzyści z nadzwyczajnego popytu na produkty do diagnostyki COVID-19. Jesteśmy przekonani, iż ostatnie miesiące trwale wpłyną na globalny rynek ochrony zdrowia, m.in. zwiększając świadomość zagrożeń chorób zakaźnych i kluczowej roli diagnostyki w walce z nimi. Oczekujemy, iż diagnostyka molekularna będzie również w średnim i długim terminie jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rynku, na którym działamy i naszym celem będzie także rozwój w tym obszarze – dodaje Janusz Płocica. Źródło: akcjonariat.pl

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-2
reklama
reklama