reklama
reklama
© dirk ercken dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

Sonel wybrał zarząd

Rada Nadzorcza Sonel SA 22 kwietnia podjęła uchwałę o powołaniu osób do zarządu na jednoroczną wspólną kadencję 2021-2022.

Skład zarządu świdnickiego producenta aparatury pomiarowej nie uległ zmianie od ostatniej kadencji i prezentuje się następująco:
  1. Krzysztof Wieczorkowski – prezes zarządu
  2. Jan Walulik – wiceprezes zarządu,
  3. Tomasz Hodij – członek zarządu,
  4. Tomasz Wiśniewski – członek zarządu.
Mandat członków zarządu wygaśnie z chwilą odbycia WZA Sonel SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.
reklama
reklama
January 25 2023 00:30 V20.12.1-2