reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© MLSystem
Przemysł elektroniczny |

Porty Lotnicze chcą testować urządzenie do wykrywania koronawirusa ML System

Porty Lotnicze zadeklarowały możliwość rozpoczęcia testów urządzenia „Covid Detector” na terenie Lotniska Chopina w Warszawie.

Spółka ML System SA 22 kwietnia 2021 roku podpisała list intencyjny z Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze dotyczący nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania urządzenia „Covid Detector”. Nawiązanie współpracy zależy od uzyskania przez ML System dokumentów niezbędnych do zastosowania urządzenia „Covid Detector” jako wyrobu medycznego, z potwierdzoną w badaniach klinicznych skutecznością diagnostyki oraz zaakceptowania metody badania przyjętej przez spółkę jako metody diagnostycznej, umożliwiającej postawienie rozpoznania klinicznego oraz zwalnianie pasażerów z kwarantanny nakładanej po przylocie do Polski, przez organy właściwe do dokonania takiej oceny – czytamy w komunikacie. List intencyjny stanowi wyraz woli stron podjęcia ze sobą współpracy, a jej szczegółowe zasady ustalone zostaną w odrębnej umowie. O wynikach oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia oraz ewentualnych kolejnych istotnych etapach związanych z oceną i możliwą komercjalizacją urządzenia „Covid Detector”, ML System będzie informował w trybie stosownych raportów. Spółka zastrzega, że zawarcie listu intencyjnego nie stanowi ani nie gwarantuje uzyskania pozytywnej oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia „Covid Detector” ani jego dopuszczenia do obrotu.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 30 2023 20:03 V22.0.11-1
reklama
reklama