reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Lena Lighting z rekordowym wzrostem zysku netto: o ponad 100%

Producent z branży oświetlenia ze Środy Wielkopolskiej przedstawił sprawozdanie za 2020 rok. Lena Lighting wypracowała większe niż w roku poprzednim przychody oraz rekordowo zwiększyła zyski.

Lena Lighting S.A. osiągnęła w 2020 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 130 879 tys. PLN (+10.55% r/r), z czego 51,64% z tytułu sprzedaży zagranicznej i 48,36% ze sprzedaży krajowej.
– W 2020 roku inwestowaliśmy m.in. w rozwój naszych produktów poprzez nakłady na badania i rozwój oraz nowoczesny park maszynowy, budowę nowych pomieszczeń biurowych, warsztatów dla działów B+R. W 2021 roku planujemy kolejne inwestycje, gdyż wierzymy, że dzięki nim jesteśmy w stanie zapewnić spółce długoterminowy wzrost – pisze prezes Lena Lighting Włodzimierz Lesiński w liście do akcjonariuszy.
Główny wpływ na wzrost sprzedaży w 2020 roku miał rynek krajowy (+16,09%), na rynku zagranicznym wzrost sprzedaży wyniósł 5,83%, z czego w krajach z obszaru UE zanotowano wzrost o 9,61 %, a w krajach spoza UE – spadek o 17,16%. Jak podkreśla spółka, wyższą niż zakładano sprzedaż udało się osiągnąć m.in. dzięki nowym w ofercie lampom baterio i wirusobójczych UV-C wykorzystującym światło ultrafioletowe. W ubiegłym roku Lena Lighting skupiała się właśnie na tworzeniu tych produktów. Zysk netto wzrósł dwukrotnie: z 6 122 tys. PLN w 2019 roku do 12 417 tys. PLN w roku 2020. Spółka zanotowała wzrost rentowności brutto ze sprzedaży z 31,76% (2019 r.) do 37,26% (2020 r.). – Powodem wyższej rentowności sprzedaży brutto 2020 roku są m.in. nakłady inwestycyjne, rozwój produktów, nowe produkty w ofercie spółki i zmiany w procesie produkcyjnym, które były poczynione w latach poprzednich – informuje Lena Ligthing. W ciągu ostatniego roku firma zwiększyła zatrudnienie o 10% (stan na 31 grudnia 2020 roku: 176 osób) A jak Lena Lighting radziła sobie z koronawirusem? Pandemia nie miała negatywnego wpływu na wyniki osiągane przez Lena Lighting, zmieniła natomiast organizację pracy w spółce – czytamy w raporcie. W niektórych przypadkach przesunięty został termin realizacji dostaw ze względu na wydłużony czas inwestycji. W branży oświetleniowej drugie półrocze roku jest okresem wyższej sprzedaży ze względu na sezonowość. W 2020 rok wpływ na zwiększone przychody w drugim półroczu miały przesunięte terminy dostaw i realizacji inwestycji z półrocza pierwszego. Lena Lighting zwraca uwagę, że w 2021 roku wirus Covid-19 będzie nadal miał wpływ na wszystkie gospodarki i podmioty na świecie, jednak trudno oszacować siłę tego wpływu. Obecnie w spółce nie zostały zaburzone łańcuchy dostaw komponentów do produkcji w sposób, który miałby spowodować zatrzymanie produkcji. W zakresie realizowania dostaw i spływu zamówień od klientów – poziom jest porównywalny do lat ubiegłych i dostawy są realizowane na bieżąco – informuje Lena Lighting.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-2