reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© firaxissmooke dreamstime.com Nauka i technologie |

Miliony na sprzęt badawczy dla Politechniki Lubelskiej

W ciągu trzech lat Politechnika Lubelska wyda blisko 43 mln PLN na stworzenie Centrum badawczego prośrodowiskowych i energooszczędnych materiałów oraz technologii.

Ponad 36 mln PLN to dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Resztę pokryje uczelnia z własnych źródeł. – Rok temu projekt pn. „Centrum badawcze prośrodowiskowych i energooszczędnych materiałów oraz technologii (CeBMaT)” został umieszczony na tzw. Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej, obok 70 innych jednostek, które znacząco wpływają na wzrost doskonałości badań naukowych. Z Lublina tylko nasza uczelnia znalazła się na tej liście. Niestety ówczesne zasady nie przewidywały dofinansowania projektu. Musieliśmy starać się o nie w innych konkursach. I udało się – mówi prof. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej. Polska Mapa Infrastruktury Badawczej powstała z inicjatywy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Skupia ona infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej, łączące potencjał badawczy w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz kraju. – Nasze centrum będzie jedyną jednostką naukową w regionie, która prowadzić będzie badania z zakresu energetyki, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej oraz inżynierii systemów opto- i mechatronicznych niezbędnych do sterowania procesami technologicznymi – podkreśla prof. Wojciech Franus, prorektor ds. nauki Politechniki Lubelskiej. Aby takie badania realizować, uczelnia zakupi 13 stanowisk badawczych, które są unikatowe w skali kraju, jak np. nanotomograf rentgenowski, transmisyjny mikroskop elektronowy, skaningowy mikroskop elektronowy, chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas czy symulator procesów termomechanicznych – Sprzęt będziemy wykorzystywać do otrzymywania materiałów o ściśle określonych parametrach struktury i właściwościach, takich jak: implanty, kompozyty, laminaty czy sorbenty. Zajmiemy się także poznaniem istoty zjawisk związanych z m.in.: pozyskiwaniem energii, otrzymywaniem materiałów funkcjonalnych, recyklingiem surowców odpadowych oraz analizą ich przebiegu za pomocą zaawansowanych systemów komputerowych i algorytmów wykorzystujących głębokie uczenie – informuje prof. Wojciech Franus. Urządzenia znajdą się na wyposażeniu m.in. laboratoriów Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez pracowników uczelni oraz podmioty zewnętrzne, w tym przedsiębiorstwa zainteresowane wykonaniem specjalistycznych badań.
March 23 2023 15:49 V20.13.12-1
reklama
reklama