reklama
reklama
© Johnson Matthey
Przemysł elektroniczny |

Johnson Matthey wybuduje fabrykę materiałów katodowych w Finlandii

Johnson Matthey ogłosił dzisiaj istotne umowy zapewniające wsparcie w procesie komercjalizacji eLNO – bogatych w nikiel materiałów katodowych firmy.

Brytyjska spółka Johnson Matthey zawarła partnerstwo z Finnish Minerals Group dotyczące drugiego zakładu produkcyjnego materiałów katodowych, który będzie zlokalizowany w Vaasa w Finlandii. JM podkreśla, że nowa fabryka będzie zasilana wyłącznie energią odnawialną, a w obiekcie wdrożone zostanie innowacyjne rozwiązanie do oczyszczania ścieków – w to ostatnie zainwestuje właśnie Finnish Minerals Group, które będzie także wspierało JM w rozwoju łańcucha dostaw surowców. – Finnish Minerals Group wspólnie z JM opracuje zintegrowane rozwiązanie do przetwarzania siarczanu sodu, powszechnego produktu ubocznego produkcji. Po drugie fiński partner zainwestuje w technologię obróbki wstępnej siarczanów niklu i kobaltu, aby dostosować materiały do ​​wymagań materiałów katodowych o wysokiej zawartości niklu – czytamy w komunikacie. Moce fabryki w Finlandii planowane są na 30kT, a budowa – pod warunkiem zatwierdzenia przez zarząd – ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Dla przypomnienia: pierwsza na świecie komercyjna fabryka materiałów katodowych w nowej technologii eLNO firmy Johnson Matthey Battery Materials powstaje obecnie w Koninie. Szacowana wartość inwestycji to około 1 mld PLN, JM planuje zatrudnić 230 pracowników. Johnson Matthey podpisało także umowy z Nornickel na dostawy niklu i kobaltu oraz z SQM na wodorotlenku litu. Jak podkreśla JM, zapewni to długoterminowe zrównoważone dostawy surowców krytycznych do produkcji materiałów akumulatorowych. Materiały od Nornickel i SQM będą dostarczane do obydwu fabryk JM: w Polsce i w Finlandii. JM i Nornickel będą również współpracować nad innymi projektami z obszaru materiałów akumulatorowych, w tym nad digitalizacją łańcucha dostaw, możliwościami gospodarki o obiegu zamkniętym, czy zastosowaniem nowo opracowanej technologii rozpuszczania metali.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 07 2023 23:13 V22.1.2-2