reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Apator i Griffin Group Energy opracują inteligentny licznik

Polscy dostawcy technologii dla energetyki podpisali porozumienie dotyczące współpracy w zakresie opracowania, wdrożenia do produkcji i dostaw na rynek krajowy oraz europejski inteligentnego licznika nowej generacji pracującego w technologii OSGP.

Krajowi OSD (operatorzy sieci dystrybucyjnych) stoją przed wyzwaniem związanym z koniecznością masowej wymiany liczników tradycyjnych na inteligentne. Nowe Prawo energetyczne przewiduje, że do końca 2028 roku w Polsce liczniki ze zdalnym odczytem zużycia energii zostaną zainstalowane u co najmniej 80% odbiorców końcowych, w tym, co najmniej w 80% gospodarstw domowych. Z szacunkowych danych operatorów wynika, że obecnie inteligentne liczniki zainstalowane są u ok. 1,9 mln odbiorców końcowych. Docelowa, łączna liczba odbiorców końcowych szacowana jest na ok. 16,3 mln. Do wymiany pozostało więc ok. 14,4 mln tych liczników. 

Według planów, licznik będzie dostępny w ofercie już w 2021 roku i będzie oferowany nie tylko krajowym OSD, ale także klientom na wymagających europejskich rynkach.

– Apator jest największym polskim producentem inteligentnych urządzeń do pomiaru wszystkich mediów użytkowych, uznanym zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach europejskich – podkreśla Mirosław Klepacki, prezes zarządu Apator SA. – Chcemy partycypować w rolloucie smart meteringu w Polsce dostarczając wysokiej jakości liczniki energii elektrycznej, dostosowane do oczekiwań krajowych OSD, pracujące w oparciu o różne technologie komunikacyjne. Jedną z nich jest standard OSGP – dodaje prezes Apatora. 

Apator i Griffin Group Energy połączą kompetencje techniczne i biznesowe w ramach projektu, którego efektem będzie nowoczesne rozwiązanie metrologiczne, wykorzystujące potencjał inżynieryjny polskich spółek oraz doświadczenie nabyte w ramach implementacji rozwiązań smart na rynku krajowym. Obie spółki uczestniczyły w projekcie realizowanym dla Tauron Dystrybucja - Smart City Wrocław, który obejmował instalację kompletnej infrastruktury inteligentnego opomiarowania AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure). W stolicy Dolnego Śląska wdrożono ponad 400 tys. inteligentnych liczników, dzięki którym w czasie rzeczywistym odbiorcy mają dostęp do danych pomiarowych i profili zużycia, natomiast zakład dystrybucyjny jest w stanie monitorować jakość sieci niskiego i średniego napięcia. 

Griffin Group Energy jest członkiem zarządu OSGP Alliance, który zarządza rozwojem protokołu oraz ekosystemem dostawców, zakładów energetycznych oraz innych organizacji wykorzystujących protokół OSGP do realizacji inteligentnych sieci i osiągania biznesowych korzyści z ich eksploatacji. 

– Na fundamencie tej technologii w Europie zostało już wdrożonych 40 mln takich liczników przez ponad 60 renomowanych zakładów energetycznych. Kluczowymi walorami OSGP jest bezpieczeństwo i skuteczność komunikacji, mające zasadnicze znaczenie przy tego typu wdrożeniach infrastruktury krytycznej kraju – podkreśla członek zarządu OSGP Alliance oraz dyrektor ds. strategii i rozwoju Griffin Group Energy, Adam Zalewski. 

Jest to o tyle istotne, że liczniki smart będą pracowały w sieci energetycznej, kluczowej dla bezpieczeństwa kraju. Firmy zwracają uwagę, że dostawcy tego typu urządzeń powinni być gruntownie zweryfikowani a bezpieczeństwo dostarczanych przez nich urządzeń i systemów potwierdzona rzetelnymi audytami. Dlatego nowy licznik OSGP jako w pełni polskie rozwiązanie techniczne powinny docenić w szczególności zarządy spółek energetycznych należących do Skarbu Państwa. – Praca koncepcyjna polskich inżynierów, wypracowana w krajowych biurach R&D, a następnie przełożona na procesy technologiczne i produkcyjne w fabryce Apatora zlokalizowanej w okolicach Torunia, to długofalowa inwestycja w polską gospodarkę, miejsca pracy i krajową infrastrukturę przemysłową – czytamy w komunikacie. 

– Już od pewnego czasu zmienia się miks produktowy w Polsce związany z rozproszeniem rynku energii i rosnącą liczbą prosumentów. W miejsce liczników bez komunikacji klienci zamawiają urządzenia ze zdalnym odczytem. Liczniki Apatora pracują dziś w większości mikroinstalacji PV. Wymiana urządzeń na szeroką skalę w ramach krajowego roll-outu będzie dużym wysiłkiem i wyzwaniem logistycznym, dlatego operatorzy powinni powierzyć ją sprawdzonym dostawcom 
krajowym i europejskim
– mówi Mirosław Klepacki, prezes Apatora, podkreślając przy tym znacznie obecności na miejscu zespołów inżynierskich i serwisowych dostawcy, które mogą zapewnić Apator i Griffin Group Energy. 

Przedstawiciele obu spółek zgodnie potwierdzają, że smart metering jest koniecznym elementem wspierającym transformację energetyczną oraz dalszy rozwój OZE. Otwiera też szanse rozwoju nowych funkcji i usług związanych z efektywniejszym i bardziej zrównoważonym gospodarowaniem mediami energetycznymi. 

– Opomiarowanie inteligentnymi licznikami wszystkich odbiorców w Polsce niewątpliwie zwiększy atrakcyjność tego rynku dla tych, którzy chcą egzystować na nim jako dostawcy usług sprzedaży energii lub jej wytwarzania z odnawialnych źródeł, ale też po stronie odbiorców, którzy dostaną narzędzie pozwalające im lepiej zrozumieć produkt, jakim jest energia i w jaki sposób efektywniej nią zarządzać – mówi wiceprezes zarządu Griffin Group Energy, Dariusz Wawrzynów.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-1