reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Sonel sprzedał 20% udziałów w Sonel Instruments India

Producent przyrządów pomiarowych ze Świdnicy 9 kwietnia poinformował o sprzedaży 20% udziałów w indyjskiej spółce zależnej.

Zarząd Sonel SA z siedzibą w Świdnicy informuje, że 9 kwietnia otrzymał informację o dostarczeniu do siedziby spółki umowy sprzedaży udziałów zawartej ze wspólnikiem spółki zależnej Sonel Instruments India Private Limited, na mocy której wspólnik posiadający dotychczas 10% udziałów w spółce zależnej, nabył od Sonel SA dodatkowe 20% udziałów – czytamy w komunikacie. Sonel miał dotychczas 90% udziałów w Sonel Instruments India. Strony zawarły dodatkowo umowę inwestycyjną, na mocy której kupujący zobowiązał się nadal prowadzić działalność zgodnie z zasadami i strategią Sonel SA – informuje spółka. W raporcie Sonela za trzy kwartały 2020 roku spółka informuje, że podmiot z Indii ma 3% udziału w przychodach Grupy (sprzedaż Sonel India w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku wyniosła 2 667 tys. PLN, co oznaczało wzrost o 214,9% r/r). Sonel podawał wówczas również, że trwają intensywne prace związane z poprawieniem rentowności operacyjnej tej spółki i rozszerzeniem oferty firmy o wyroby z zakresu pomiaru temperatury i termowizji.
reklama
reklama
May 29 2023 15:20 V20.14.29-2