reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© MLSystem
Przemysł elektroniczny |

ML System zwiększył zysk netto o 191 proc.

Producent rozwiązań fotowoltaicznych wypracował w 2020 r. 127,3 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 10,2 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 36,3 proc. oraz 191 proc.

– Ubiegły rok przyniósł ponadprzeciętną koniunkturę w branży fotowoltaicznej. Koncentrowaliśmy się przede wszystkim na dalszej poprawie rentowności, co ma odzwierciedlenie w naszych wynikach. W 2021 roku zamierzamy umacniać naszą pozycję zagraniczną, a szczególną perspektywę wzrostu dostrzegamy w Skandynawii oraz w krajach Beneluksu. Dodatkowo cieszy nas zwrot USA w kierunku zielonej energii, to także obiecujący rynek dla ML System. Zakładamy, że udział eksportu w sprzedaży ogółem będzie rosnąć – mówi Dawid Cycoń, prezes ML System. Aktualna wartość portfela zamówień spółki na 2021 r. jest rekordowa i przekracza 100 mln zł. ML System konsekwentnie prowadzi prace wdrożeniowe związane z projektami objętymi strategią „nowej ery kwantowej” – Quantum Glass, 2D Glass, Active Glass oraz prace badawcze i rozwojowe zmierzające do komercjalizacji innych innowacyjnych produktów. W 2021 r. spółka rozpocznie realizację projektu badawczego QDrive w partnerstwie z Pilkington Automotive Poland oraz kontynuować będzie prace badawcze związane z wytworzeniem tandemowego ogniwa fotowoltaicznego nowego rodzaju. Obecnie trwa również procedura oceny przydatności klinicznej autorskiego urządzenia „Covid Detector” do bezinwazyjnej diagnostyki COVID w czasie rzeczywistym. ML System to spółka technologiczna oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Zgodnie z raportem Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2020-2027, firma należy do grona kluczowych producentów BIPV na świecie. ML System oferuje również produkty tradycyjnej fotowoltaiki, smart city oraz specjalistyczne szkło, w tym dla branży automotive. Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi 14,4 tys. m kw. Spółka dysponuje 13 patentami, a sześć zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie. © ML System

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-2