reklama
reklama
© nikolai sorokin dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

Producent wiązek zwalnia na Słowacji

Yazaki Wiring Technologies Slovakia w marcu rozpoczął zwolnienia pracowników w fabryce w Michalovcach.

Cięcia etatów wynikają z ograniczenia produkcji wiązek dla firmy Mercedes Benz. Kolejny powód to wygaśnięcie w 2020 roku kontraktu dla BMW. Co więcej pandemia Covid-19 doprowadziła do spadku popytu na produkty firmy. Ostatecznie z 880 osób zatrudnionych w zakładzie Yazaki w Michalovcach pracę straci 360 osób. Według informacji przewodniczącego lokalnego związku zawodowego, zarząd zgodził się na wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników w wysokości przewyższającej normy Kodeksu Pracy. Źródło: lokalne media via Eurofund
reklama
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-1