reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Spółka Binary Helix nawiązała partnerstwo z Politechniką Świętokrzyską

Współpraca z uczelnią pozwoli na dalsze usprawnienia i rozszerzenia funkcjonalności opracowanych przez Binary Helix reduktorów mocy SaveBox, a w szerszej perspektywie - na wzrost potencjału naukowo-badawczego.

Zawarta umowa posiada dla Binary Helix istotne znaczenie biznesowe, gdyż oprócz współpracy naukowo-badawczej obejmuje również dystrybucję na terenie województwa świętokrzyskiego opracowanych wspólnie z uczelnią produktów. Dystrybucja ma się rozpocząć w trzecim kwartale bieżącego roku – czytamy w komunikacie. Jak podkreśla spółka, umowa przyczynia się do wzrostu potencjału naukowo-badawczego Binary Helix, a partnerzy zamierzają sukcesywnie rozszerzać współpracę na kolejne produkty i technologię, a następnie ich komercjalizację w regionie świętokrzyskim. Reduktory mocy SaveBox, których dotyczy porozumienie, łączą w jednym urządzeniu funkcjonalność reduktora mocy oraz kompensatora mocy biernej. Najnowsza wersja może być z powodzeniem stosowana na obwodach mieszanych w firmach oraz na obwodach z oświetleniem LED. Współpraca z uczelnią pozwoli na dalsze usprawnienia i rozszerzenia funkcjonalności SaveBox poprzez integrację:
  • z inteligentnym 3-osiowym sejsmografem celem monitorowania natężenia przejeżdżających pojazdów oraz ruchu miejskiego,
  • stacją środowiskową, która oprócz informacji meteorologicznych (temperatura, ciśnienie, wilgotność, kierunek i siła wiatru) służy przede wszystkim do monitorowania poziomu szkodliwych dla zdrowia substancji, zanieczyszczeń i smogu, w tym smogu elektromagnetycznego,
  • modułem komunikacyjnym pozwalającym na integrację SaveBox z elementami infrastruktury smart city.
March 23 2023 15:49 V20.13.12-2
reklama
reklama