reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Noctiluca Przemysł elektroniczny |

4 mln PLN dla Noctiluca na rozwój technologii OLED

Noctiluca, technologiczna spółka z branży wyświetlaczy, przygotowuje się do pierwszego komercyjnego wdrożenia autorskiego emitera OLED 3-ciej generacji (TADF) o zielonej barwie.

Rozwój innowacyjnej technologii OLED jest możliwy między innymi dzięki wsparciu ze środków publicznych – toruńska spółka Noctiluca pozyskała łącznie niemal 4 mln PLN.
Noctiluca to jeden z trzech czołowych graczy na świecie rozwijających technologię emiterów OLED nowej generacji, czyli związków chemicznych w postaci „proszku”, które są najważniejszym elementem wyświetlaczy (telewizorów, monitorów, smartfonów, urządzeń wearables czy urządzeń VR) oraz źródeł światła (lampy). Spółka pracuje nad emiterami trzeciej i czwartej generacji, których powszechne wdrożenie w wyświetlaczach ma znacząco poprawić jakość i komfort użytkowania urządzeń. Technologią Noctiluca są zainteresowane największe koncerny z branży, a także czołowi inwestorzy w Polsce i za granicą – podkreśla spółka w komunikacie. – Kapitał, który Noctiluca pozyskała w ramach grantów, to bardzo istotny element finansowania spółki – szansa na szybszy rozwój biznesu i osiąganie kolejnych kroków milowych w dziedzinie rozwoju naszej technologii. Dzięki środkom w ramach projektu NCBiR BRIdge Alfa, spółka zdobyła zainteresowanie inwestorów finansowych, którzy zdecydowali się na wejście w proces komercjalizacji start-upu w obszarze nowych materiałów – komentuje Mariusz Bosiak, prezes Noctiluca. Mariusz Bosiak dodaje, że masowa komercjalizacja emiterów OLED nowej generacji, zwłaszcza w obszarze druku (ang. inkjet) OLED-ów doprowadzi do rewolucji technologicznej i rynkowej w dziedzinie wyświetlaczy. Rozpoczęcie działalności spółki było możliwe dzięki środkom z programu BRIdge Alfa z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Noctiluca w grudniu 2020 otrzymała także dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Środki w kwocie 2,3 mln PLN są przeznaczane na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Spółka zakwalifikowała się również do europejskiego programu ActPhast wspierającego komercjalizację nauki i otrzymała 0,1 mln EUR na wspólne badania ze światową instytucją badawczą. Noctiluca dzięki sprzyjającym regulacjom prawnym docelowo może optymalizować obciążenia publiczno-prawne z racji wykorzystania np. ulgi na B+R, czy IP Box. – Cieszymy się, że nie tylko inwestorzy indywidualni, ale również instytucje publiczne wierzą w rozwój naszej technologii, czego dowodem są przyznane granty. W planach mamy pozyskanie kolejnych dofinansowań – już teraz czekamy na rozstrzygnięcie wniosków dotacyjnych na kwotę 4 mln PLN. Noctiluca to innowacyjna spółka z obszaru nowych materiałów wywodzących się z chemii organicznej, która zapewnia zatrudnienie wyjątkowo utalentowanej kadrze badawczo-rozwojowej, która w przeciwnym razie znalazłaby zatrudnienie zapewne u naszej konkurencji w Niemczech – dodaje Krzysztof Czaplicki, członek zarządu, inwestor i dyrektor operacyjny Noctiluca.
Według szacunków Display Supply Chain Consultants, rynek OLED jest wart obecnie ponad 30 mld USD i rośnie w tempie 26% rocznie.
Według Absolute Reports oraz Display Supply Chain Consultants (DSCC) Noctiluca konkuruje z globalnymi graczami takimi jak: Idemitsu (kapitalizacja ponad 630 mln USD), CYNORA (wycena ponad 200 mln USD), Kyulux (wycena ponad 200 mln USD) i Universal Display Corporation (kapitalizacja ponad 11,2 mld USD na Nasdaq). – „Grantowalność spółki” była istotnym elementem mitygowania ryzyka inwestycyjnego w projekcie, który z racji swojego zaawansowania technologicznego przedstawiał kolosalne wyzwanie dla inwestora finansowego na etapie due diligence. To właśnie możliwość mobilizacji finansowania publicznego na etapie zakładania spółki, jak i w kolejnych jej etapach rozwoju, ułatwiła nam podjęcie decyzji związanej z wejściem kapitałowym do Noctiluca – mówi Michał Chabowski, partner w Rubicon Partners, pierwszym funduszu inwestycyjnym w akcjonariacie Noctiluca Spółka jeszcze w 2021 roku planuje pozyskanie 2,5 mln PLN w ramach emisji prywatnej przed zapowiadanym wejściem na New Connect na przełomie 2021 i 2022.
Noctiluca SA (New Materials) to spółka technologiczna z Torunia zajmująca się rozwojem zaawansowanych związków chemicznych w obszarze fotoniki, które są wykorzystywane przez producentów wyświetlaczy oraz paneli OLED. Noctiluca opracowuje i produkuje emitery OLED trzeciej i czwartej generacji, tj. wykazujące właściwości TADF (ang. Thermally Activated Delayed Fluorescence, Termicznie Aktywowana Opóźniona Fluorescencja) i Hiperfluorescencję, które stanowią kluczowy element wyświetlaczy (monitory, telewizory, smartfony, urządzenia wearables czy VR). Spółka nawiązała relacje biznesowe z ponad 30 podmiotami, w tym z najważniejszymi globalnymi graczami z branży wyświetlaczy.
March 29 2023 21:41 V20.13.15-2
reklama
reklama