reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© GPW
Przemysł elektroniczny |

Innovator – nowy indeks Łukasiewicza i GPW

Indeks Łukasiewicza Innovator jest wspólnym przedsięwzięciem Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Giełdy Papierów Wartościowych. Skupia spółki giełdowe, które rozwijają swój potencjał we współpracy z polskim sektorem naukowym.

Portfel Indeksu obejmuje spółki notowane na Głównym Rynku GPW oraz na rynku NewConnect, które współpracują z Łukasiewiczem. Wagi wszystkich spółek uczestniczących w Indeksie są równe na dzień okresowego przeglądu. Aktualizacja listy uczestników indeksu będzie przeprowadzana cztery razy do roku: po ostatniej sesji marca, czerwca, września oraz grudnia. ​Pierwszy portfel indeksu obejmuje 14 spółek giełdowych: AC, Budimex, CCC, Grupa Azoty, Lubawa, PGE, PKN Orlen, Polwax, Tauron, Vigo System, XTPL, 4Mass, Blirt i Scope Fluidics. Notowania wg ustalonego modelu będą publikowane codziennie od 12 kwietnia 2021 roku. – Nastał czas, aby silniej niż kiedykolwiek wspierać i promować podmioty, które korzystają z wiedzy i kompetencji polskich naukowców. Spółki giełdowe kooperujące z Łukasiewiczem wiedzą już, że działamy nadzwyczaj sprawnie i elastycznie, bo nasz unikalny system Wyzwań Łukasiewicza pozwala w nie więcej niż 15 dni roboczych przygotować dla przedsiębiorcy propozycję opracowania skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Promując współpracę z polską nauką chcemy wzmocnić gen nowoczesności i innowacyjności w spółkach notowanych na giełdzie. Mamy nieosiągalny dla innych podmiotów na polskim rynku B+R zespół ponad 4500 kreatywnych ludzi (naukowców i inżynierów), którzy tworzą z pasją rozwiązania dla biznesu poszukującego innowacji. Indeks Łukasiewicza Innovator już dziś skupia podmioty różnej wielkości i z różnych branż. Jednocześnie ma potencjał do bycia znacznie szerszym, bo 4 kierunki badawcze Łukasiewicza: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia mogą pracować na powodzenie wielu przedsięwzięć biznesowych – mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. Prezes GPW wskazuje, że w ostatnich latach kompleksowo został przebudowany system wsparcia innowacyjności w Polsce. Efekty widać w liczbach – nakłady krajowe brutto na badania i rozwój wzrosły z 0,94% PKB w 2016 roku do poziomu 1,32% w roku 2019 i wyniosły 30,3 mld zł, co z kolei jest wzrostem w stosunku do 2018 roku o 18,1%. – Ambitny plan na zwiększenie nakładów na badania i rozwój do 1,7% PKB w 2020 roku wydaje się więc jak najbardziej możliwy do zrealizowania. Wiele spółek giełdowych opiera swoje strategie konkurowania na rozwijaniu innowacyjnych produktów i usług. Chcemy te spółki pokazać inwestorom poprzez umieszczenie ich w nowym indeksie Innovator tworzonym z Siecią Badawczą Łukasiewicz – podkreśla Marek Dietl, prezes zarządu GPW. Indeks Łukasiewicza Innovator jest kalkulowany w trybie jednolitym. Wartości Indeksu Łukasiewicza Innovator będą udostępniane przez GPW Benchmark autoryzowanym agencjom informacyjnym, tak samo jak inne indeksy giełdowe. Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości w Europie i największa organizacja badawcza w Polsce. Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia. Źródło: akcjonariat.pl

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-1