reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© EnForce
Przemysł elektroniczny |

Pierwsza polska bioniczna proteza stopy w drodze po 4 mln PLN

Fundusz Venture Capital EVIG Alfa pomaga ENForce Medical Technologies z Poznania pozyskać inwestorów gotowych wesprzeć projekt pierwszej w Polsce bionicznej protezy stopy. Celem rozpoczętej rundy inwestycyjnej jest kwota 4 mln PLN, które zostaną przeznaczone m.in. na komercjalizację projektu.

Kwota 4 mln PLN pozyskana od inwestorów umożliwi spółce otrzymanie niezbędnych certyfikatów, budowę własnego centrum produkcyjnego, budowę sieci dystrybucji oraz działania związane z marketingiem i promocją rozwiązania.
Wartość rynku protez ortopedycznych rośnie o ponad 4% rocznie i w 2025 roku ma przekroczyć 3 mld USD. Największy udział mają w tym amputacje kończyn, które wydawać by się mogło dotyczą jedynie niewielkiej grupy uczestników tragicznych w skutkach wydarzeń losowych. – Nic bardziej mylnego. U ponad 50% osób, których dotyka ten problem, jest on powiązany z chorobami układu krążenia. Z wyliczeń American Diabetes Association wynika, że co 30 sekund ktoś na świecie traci kończynę w następstwie powikłań cukrzycowych. Aby pokazać skalę zagrożenia należy dodać, że mówimy o chorobie, która już teraz dotyka niemal 500 milionów ludzi w skali globalnej. Spośród nich, według różnych szacunków, od kilku do nawet kilkunastu procent zagrożona jest amputacją kończyny dolnej – tłumaczy Dawid Wesołowski, współzałożyciel EVIG Alfa Venture Capital. Szacuje się, że liczba osób chorych na cukrzyce wzrośnie o kolejne 200 milionów do 2045 roku. Dane te uzupełniają osoby, które muszą radzić sobie ze skutkami urazowej amputacji kończyny. Institute for Health Metrics and Evaluation obliczył, że do 2017 roku problem ten dotyczył prawie 60 milionów ludzi na całym świecie. – Należy dodać, że istnieje poważne ryzyko, że w ciągu najbliższych 30 lat liczba ta podwoi się. Statystyki amputacji kończyn pokazują również, że tak potrzebna zmiana trybu życia w przypadku chorób takich jak cukrzyca, niestety nie zawsze będzie najskuteczniejszym rozwiązaniem. Na szczęście istnieją ludzie, którzy z pasją próbują pozytywnie wpływać na rzeczywistość. Jedną z takich osób jest Adam Gramala i jego zespół. Bioniczna stopa ich autorstwa bez wątpienia będzie przełomowym rozwiązaniem w tej części Europy, a może również namieszać w skali świata – dodaje Dawid Wesołowski. Proteza projektu ENForce Medical Technologies pozwoli osobom po amputacji kończyn powrócić do normalności. Niewykluczone, że także do uprawiania sportu. Aktywna proteza będzie pozwalała na ruch stopy zbliżony do naturalnego. Zastosowane sensory umożliwią jej rozpoznanie poszczególnych faz chodu i dostosowanie ruchu do sposobu poruszania się użytkownika i aktualnego uwarunkowania pokonywanego terenu. – Nie ukrywamy, że ENForce Medical Technologies to kolejna spółka z naszego portfela, z którą wiążemy ogromne nadzieje i głęboko wierzymy w jej końcowy sukces. Testy prototypu pokazały, że zastosowane w niej komponenty współgrają ze sobą i mogą być wykorzystane w produkcie końcowym. Już w tej fazie rozwoju projektu kreśli to bardzo optymistyczny scenariusz. Runda inwestycyjna, którą rozpoczęliśmy będzie miała za zadanie przybliżyć start-up do upragnionego celu – podsumowuje Dawid Wesołowski. Spółka do tej pory pozyskała łącznie 4,5 mln PLN na rozwój. Źródło: Newseria Innowacje

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama