reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

easyCALL.pl i SatRevolution ustaliły podstawowe warunki przejęcia

W marcu 2021 roku firmy ogłosiły zamiar przejęcia SatRevolution przez easyCALL.pl, w wyniku którego ma powstać grupa kapitałowa działająca w branży kosmicznej, z easyCALL.pl jako podmiotem dominującym.

easyCALL.pl i SatRevolution planują budowę na orbitach okołoziemskich własnej konstelacji nanosatelitów obserwacyjnych zbierających dane optyczne, które to dane będą następnie wykorzystywane komercyjnie, a także współpracę z międzynarodowymi partnerami przy projektach kosmicznych. Ambicją firm jest osiągnięcie pozycji międzynarodowego lidera w tworzeniu nanosatelitów oraz pozyskiwaniu za ich pomocą danych. Dzisiaj, 31 marca, firmy ogłosiły porozumienie w sprawie ustalenia podstawowych warunków planowanej transakcji. Możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy zakłada wymianę akcji pomiędzy akcjonariuszami SatRev i easyCALL.pl (aport akcji SatRev na podwyższony kapitał zakładowy easyCALL.pl) oraz dalsze przejęcie od SatRev komercyjnej części jej działalności, w szczególności realizacji zawartych umów na sprzedaż danych pozyskanych z nanosatelitów SatRev. easyCALL.pl kupiłoby także udziały w spółkach zależnych SatRev: wrocławskiej SatRevolution Global SA oraz brytyjskiej SatRevolution LTD z siedzibą w Didcot. Drugim ze sposobów jest połączenie easyCALL.pl przez przejęcie z SatRev Global (która uprzednio stanie się spółką dominującą wobec SatRev i SatRev LTD oraz przejmie komercyjną część działalności SatRev). Teraz spółki mają miesiąc na podjęcie decyzji co do sposobu przeprowadzenia transakcji. Jednocześnie w tym czasie SatRev przeprowadzi w easyCALL.pl proces due diligence. Strony uzgodniły, że plan połączenia zostanie uzgodniony i podpisany do 30 września 2021 roku, a transakcja powinna w całości zostać przeprowadzona do końca grudnia 2021 roku.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 30 2023 20:03 V22.0.11-2
reklama
reklama