reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Huawei angażuje się w rozwoju klastrów energii w Polsce

Krajowa Izba Klastrów Energii przyjęła w marcu Huawei Polska w poczet członków wspierających. Współpraca ma na celu wsparcie Izby w realizacji zadań statutowych oraz działanie na rzecz transformacji energetycznej Polski.

– Huawei, wykorzystując swoje szerokie kompetencje w zakresie wspierania sieci elektroenergetycznej oraz efektywnego zarządzania i magazynowania energii, z radością wesprze działania KIKE w zakresie rozwoju klastrów energii z wykorzystaniem technologii przyjaznych dla środowiska – oświadczył Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska. – W Huawei wierzymy, że dzięki współpracy oraz innowacjom jesteśmy w stanie zbudować czystszą, wydajniejszą, niskoemisyjną i bazującą na recyklingu gospodarkę, co stanowi podstawowy warunek zrównoważonego rozwoju. Ten kierunek zmian wyznaczają sami ludzie i nie możemy być obojętni na głos konsumentów i całych lokalnych społeczności. Z badań Censuwide wynika, że już ponad 50% konsumentów na świecie podejmuje realne działania mające na celu dbanie o środowisko. Jedną z metod jest odpowiednie gospodarowanie energią i to już na poziomie pojedynczego gospodarstwa domowego – dodał Ryszard Horodyński.
Dzięki systemom ESS (Energy Storage System) w klastrach energii można optymalnie dopasować zużycie energii elektrycznej do jej wytwarzania. Magazynowanie energii może ustabilizować wahania popytu i podaży, umożliwiając oszczędzanie nadmiaru energii elektrycznej w różnych okresach.
Zadaniem klastrów energii jest zwiększenie konkurencyjności, innowacyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki oraz poprawa środowiska naturalnego. Inwestycje w energetykę odnawialną to bowiem jedna z głównych dróg do dekarbonizacji. Systemy magazynowania energii już w najbliższej przyszłości staną się z kolei jednym z kluczowych czynników umożliwiających rozwój gospodarki niskoemisyjnej. – Współpraca KIKE i Huawei rozpoczyna się w bardzo ważnym momencie. Jesteśmy w przededniu znaczących zmian, jakie będą wprowadzone do polskiego ustawodawstwa. Spowodują one szybki rozwój klastrów energii oraz wspólnot energetycznych, jako obszarów autonomicznych energetycznie i samobilansujących się. Magazyny będą nieodłącznym elementem tego rozwoju. Tym bardziej, że z poziomu autokonsumpcji energii oraz mocy magazynów będą wynikać konkretne korzyści dla wszystkich członków klastrów, w postaci zdjęcia szeregu opłat związanych z obrotem energią – skomentował Albert Gryszczuk, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii Zdolność odnawialnych źródeł energii do integracji z lokalnymi sieciami elektroenergetycznymi doprowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na magazyny energii, a rynek rozwiązań Energy Storage System (ESS) stanie się strategiczny dla utrzymania tempa rozwoju. Dzięki magazynowaniu zielonej energii, odnawialne źródła będą mogły w pełni zastąpić energetykę opartą na węglu.
reklama
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-2