reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Inteligentne buty z grantem NCBR

Protektor otrzyma prawie 6,3 mln PLN dofinansowania na projekt, w ramach którego powstaną inteligentne buty dla pensjonariuszy domów opieki i ratowników straży pożarnej.

Protektor podpisał dziś, 29 marca umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu badawczo-rozwojowego, którego celem jest opracowanie obuwia wyposażonego w inteligentne rozwiązania pozwalające m.in. na lokalizację i wykrywanie zagrożeń. Takie buty mają być przeznaczone dla pensjonariuszy i pracowników domów opieki, szpitali, mają też wspierać pracę ratowników, w szczególności straży pożarnej. Ci ostatni są bowiem szczególnie narażeni m.in. na porażenie prądem elektrycznym, a inteligentne buty opracowane przez Protektor mają pozwolić na wykrywanie przebić prądu w czasie rzeczywistym.
Obuwie przyszłości w znaczącym stopniu poprawi bezpieczeństwo w kluczowych dla Grupy segmentach rynku: opieka medyczna oraz obuwie strażackie – informuje firma w komunikacie.
Inżynierowie Grupy Protektor będą badać m.in. konfiguracje czujników, opracują też algorytmy pozwalające na lokalizację i integrację elektroniki ze strukturą obuwia oraz system wzajemnego pozycjonowania – informuje firma w komunikacie. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 15,7 mln PLN, a kwota dofinansowania przyznana przez NCBR wynosi 6,284 mln PLN. Projekt obuwia przyszłości jest elementem strategii Grupy Protektor na lata 2020-2023. Okres kwalifikowalności kosztów projektu kończy się 31 grudnia 2023 roku.
reklama
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-2