reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© VIGOSystem Przemysł elektroniczny | 29 marca 2021

VIGO System ma dofinansowanie na innowacyjny projekt

VIGO System, jako lider konsorcjum, podpisał umowę z NCBiR na dofinansowanie projektu badawczego pn. „Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni”. Powstaną fotoniki scalonej o zróżnicowanych parametrach odpowiadających zmiennym potrzebom klientów.

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 29,3 mln zł, zaś wysokość dofinansowania to 26,6 mln zł, czyli 90,80 % całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Koszty kwalifikowane VIGO sięgają 9,5 mln zł, a dofinansowanie spółki – 6,8 mln zł. Czas trwania projektu i dofinansowania wynosi 36 miesięcy (począwszy od 1 kwietnia). Wynikiem projektu będzie innowacja w postaci specjalizowanych układów fotoniki scalonej (ASPIC) przeznaczonych do pracy w zakresie średniej podczerwieni, MIR (3-5,5 μm). Planowany do realizacji, w ramach projektu demonstrator będzie układem wielokanałowego nadajnika/odbiornika, pracującego na co najmniej 3 długościach fali i przeznaczonego do detekcji związków chemicznych (np: CO2, NOx, SOx) lub do łączności w otwartej przestrzeni. Projekt pozwoli na stworzenie innowacyjnej platformy technologicznej układów ASPIC na zakres MIR, a następnie w wyniku planowanego wdrożenia na projektowanie i produkcję układów fotoniki scalonej o zróżnicowanych parametrach, odpowiadających zmiennym potrzebom klientów, zgodnie z koncepcją przemysłu 4.0 – czytamy w komunikacie VIGO System. W 2020 roku spółka wypracowała 53,45 mln zł przychodów, notując 24,6 % wzrost (o 10,56 mln zł) w stosunku do 2019 r. Znaczący udział w sprzedaży miało kilka segmentów: zastosowania przemysłowe (44,24% łącznych przychodów ze sprzedaży), zastosowania kolejowe (11,57%), zastosowania wojskowe (25,15%) oraz zastosowania naukowo-medyczne (14,68%). Spółka odnotowała rekordowy wzrost sprzedaży detektorów do zastosowań medycznych (o 4,75 mln zł, tj. 135,19% r/r). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w 2020 r. 20,2 mln zł (+44,34% r/r), a EBITDA osiągnęła poziom 26,46 mln zł (+42,33%). Zysk netto wyniósł 32,5 mln zł. Istotny wpływ na poziom wyniku netto miało ujęcie aktywa z tytułu podatku odroczonego. Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk netto sięgnął 18,09 mln zł, co oznacza, że wzrósł o 4,3 mln zł (30,3%) w porównaniu do roku poprzedniego. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-2