reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

APS Energia zanotowała stratę

Producent systemów zasilania opublikował wstępne wyniki finansowe za 2020 rok. Pandemia miała wyraźny wpływ na przychody i zyski firmy.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok kształtują się następująco:
  • przychody ze sprzedaży: 85,4 mln zł. (134,8 mln zł w 2019 roku),
  • strata z działalności operacyjnej: -2,6 mln zł (13,0 mln zł),
  • wynik EBITDA: 0,7 mln zł (16,1 mln zł),
  • strata netto: -5,4 mln zł (10,6 mln zł),.
Pogorszenie się wyników w stosunku do okresu porównawczego spowodowane zostało utrudnieniami wynikającymi z obostrzeń przeciwpandemicznych oraz przesunięciami realizacji projektów na kolejne okresy – informuje APS Energia w komunikacie. Ostateczne wyniki finansowe za 2020 rok zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie rocznym, który zostanie opublikowany w dniu 31 marca 2021 roku. Co więcej, osiągnięte w ubiegłym roku wyniki finansowe spowodowały, że APS Energia nie dotrzymała wskaźników wymaganych w umowie leasingu zwrotnego nieruchomości w Stanisławowie Pierwszym zawartej z ING Lease Polska Sp. z o.o. – Główną przyczyną niedotrzymania wskaźników był obniżony poziom przychodów ze sprzedaży oraz zysku operacyjnego przy zachowaniu dotychczasowego poziomu zadłużenia finansowego oraz nakładów inwestycyjnych – czytamy w komunikacie. Zgodnie z umową APS Energia będzie musiała w terminie 30 dni od wezwania zdeponować na rachunku ING Lease kaucję zabezpieczającą (maksymalnie do ok. 7,5 mln zł) lub zapłacić odpowiadającą jej kwotę rozliczoną w ramach opłat leasingowych za przyszłe okresy. – APS Energia podejmuje działania mające na celu nieskorzystanie przez ING LEase z prawa do wystawienia wezwania i czasowe zawieszenie poziomu wymaganych wskaźników – informuje spółka.
reklama
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-2