reklama
reklama
© Amica Przemysł elektroniczny |

Amica na plusie

Polski producent AGD opublikował wstępne szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Amica za rok 2020. Skonsolidowane przychody wzrosły o ponad 4%.

Przychody GK Amica za 2020 rok wyniosły 3,067 mld PLN, w poprzednim roku było to 2,943 mln PLN. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 200,5 mln PLN w porównaniu do 166 mln PLN z 2019 roku. Zysk brutto wyniósł 193,7 mln PLN w 2020 roku i 144,5 mln PLN w 2019 roku. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Amica SA za rok obrotowy 2020, którego publikację zaplanowano na dzień 31 marca 2021 roku.
reklama
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-2