reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Aplisens nieznacznie poprawił zysk netto

Producent aparatury kontrolno-pomiarowej opublikował wstępne wyniki za 2020 rok. Przychody spadły, ale firma poprawiła nieco zysk netto. Zysk operacyjny był zbliżony do wyniku z 2019 roku.

Według szacunkowych danych skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Aplisens wyniosły prawie 108 mln PLN, co oznacza spadek o 8,9% r/r. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 35,5 mln zł (-7,8%). zysk z działalności operacyjnej: 17,4 mln zł (podobny poziom co w 2019 roku), a zysk netto 14,9 mln zł (+0,9% r/r). Dla jednostki dominującej, Aplisens SA, zysk operacyjny zwiększył się o 6,8% do 15,7 mln zł, a zysk netto o 5,5% do 13,7 mln zł. – Spadek jednostkowych i skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży spowodowany był w głównej mierze sytuacją epidemiologiczną COVID-19 i dotyczył wszystkich rynków, co wpłynęło na spadek zysku brutto ze sprzedaży r/r. Pozytywny wpływ na zysk z działalności operacyjnej, EBITDA i zysk netto miało dofinansowanie otrzymane przez emitenta ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach tarczy antykryzysowej w kwocie 2,1 mln zł – czytamy w komunikacie Aplisensu. Pełne wyniki zostaną zaprezentowane w raporcie rocznym.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 30 2023 20:03 V22.0.11-2