reklama
reklama
© annalewandowska Przemysł elektroniczny |

Medicalgorithmics kończy prace rozwojowe nad PocketECG 12Ch

W wyniku przeglądu portfolio produktowego Medicalgorithmics podjął uchwałę o niekontynuowaniu dalszych prac rozwojowych nad urządzeniem PocketECG 12Ch.

Spółka już wcześniej informowała w sprawozdaniach okresowych o wstrzymaniu prac nad urządzeniem PocketECG 12Ch na etapie prototypu YOKE. PocketECG 12Ch to system umożliwiający natychmiastową transmisję 12-kanałowego spoczynkowego badania EKG ze zdalnym opisem. Decyzja zarządu jest podyktowana dążeniem do optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i kompetencji. W ocenie zarządu w najlepszym interesie spółki jest skierowanie środków i działań operacyjnych na projekty, które mają w krótkim i średnim horyzoncie czasowym największą szansę na szybką komercjalizację. W efekcie spółka skoncentruje się na kontynuowaniu rozwoju następujących projektów: projektu Patch ECG, który jest komplementarny do posiadanego urządzenia PocketECG IV i umożliwi rozszerzenie portfolio usług w najszybciej rosnącym segmencie rynku diagnostyki kardiologicznej w USA oraz projektu TechBot, którego rozwój poprawi efektywność ekonomiczną oferowanych usług – czytamy w komunikacie Medicalgorithmics. Konsekwencją podjętej decyzji będzie rozpoznanie jednorazowego zdarzenia finansowego polegającego na aktualizacji wartości aktywów przypisanych do projektu PocketECG 12Ch o kwotę 3,1 mln PLN. Zdarzenie to będzie miało negatywny wpływ na wynik finansowy roku 2020 i będzie bez wpływu na bieżącą sytuację gotówkową spółki. – W ocenie zarządu podjęta decyzja jest w najlepszym interesie spółki i akcjonariuszy, gdyż pozwoli w sposób optymalny wykorzystywać nakłady inwestycyjne i operacyjne w projektach, których rozwój i wdrożenie ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju sprzedaży i efektywności prowadzonej działalności – informuje Medicalgorightmis.
reklama
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-2